„V parčíku osadíme stylová parková svítidla a necháme upravit veřejnou zeleň. Po odstranění některých nevyhovujících dřevin provedeme novou výsadbu a doplníme i mobiliář,“ uvedla k dalším plánovaným úpravám Martina Cermanová z odboru majetku města a útvaru investic.

Práce odstartovaly už v loňském roce zahájením obnovy vozovky v ulici Ovčácký vrch a přípravou staveniště, které obsahovalo kácení dřevin. Letos naváže rekonstrukce v ulici Školní a Sadová.

Obnova území má zlepšit jeho vzhled, ale také zvýšit bezpečnost provozu na silnicích.