O údržbu veřejné zeleně, zimní údržbu ulic a ruční úklid veřejných prostranství se bude v Jirkově od jara starat nově založená sociální firma ONZA, která bude spolupracovat s nově vzniklými Krušnohorskými službami. Její přínos by měli poznat především nezaměstnaní.

ONZA by totiž podle vedení města měla mít na své zaměstnance sociální dopad. „Bude totiž do značné míry využívat pracovníků veřejné služby, tedy zaměstnávat lidi dlouhodobě nezaměstnané a to především místní,“ vysvětlil tiskový mluvčí města Luboš Mizun.

Za odvedenou práci získají do budoucna pracovníci této firmy další bonusy ve formě sociálního zázemí. Pro svoji potřebu budou moct využívat služeb poradny, hlídání dětí a terénního centra sociálních služeb.

Rozhodnutí založit firmu za účelem vykonávání komunálních služeb pro Jirkov s orientací na principy sociální ekonomiky schválili zastupitelé města již letos v březnu.

Jirkov se vznikem nové firmy získá i další výhody. „Kromě sociálního dopadu na část jeho obyvatel, budou také levnější poskytované služby městu,“ vysvětlil místostarosta Jirkova Stanislav Moutelík. Chod nové společnosti by totiž měl být dotován Ministerstvem práce a sociálních věcí. Dotace by měly být přiděleny již na jaře, kdy by ONZA měla zahájit svou činnost.

Tento projekt je svého druhu jedním z prvních v republice a byl konzultovaný na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, kde se mu dostalo kladného ohodnocení.