Je to podezřelá levárna, prohlašuji jedni. Můj bratr je taky občan, jako každý jiný, hájí transakci starosta. Řeč je o koupi pozemku, který od města získal Otakar Štejnar s manželkou, tedy starostův bratr.

„Mohlo by jít o zneužití pravomoci, ta koupě je podezřelá,“ říká Jirkovan Pavel Duchan, který na vše upozornil na zasedání zastupitelstva. Jde o částečně zalesněnou plochu nad přivaděčem vlevo od silnice směrem na Červený Hrádek.

Pozemek sice starostův bratr koupil jako sad, ale v současné změně územního plánu město navrhuje, aby se tento pozemek změnil na bydlení. Pokud by totiž kupoval pozemek už jako určený na bydlení, zaplatil by za něj o čtyři sta tisíc korun víc. „Takhle o ně město přišlo,“ tvrdí Duchan.

Navíc, jak vyplývá z katastru nemovitostí, na pozemek má předkupní právo přímo starosta Radek Štejnar. Na zasedání zastupitelstva sám uvedl, že na koupi plochy bratrovi půjčil peníze.

Další, na co Duchan upozornil, bylo porušení pravidel pro prodej pozemků. V nich je totiž uvedeno, že kupní smlouva musí být uzavřena do tří měsíců od schválení v zastupitelstvu. Jenže zastupitelé prodej schválili v prosinci 2008 a smlouva byla uzavřena až v květnu 2009. „Dlouho trvalo rozdělení parcely geometrickým plánem,“ vysvětluje starosta Radek Štejnar.

Věc dostal k prošetření kontrolní výbor. Ten své závěry přednese 17. února na zastupitelstvu. „Všechny podklady od města už máme, ale konkrétní závěr zatím není,“ řekl včera Chomutovskému deníku předseda výboru Libor Zamazal z opoziční ODS.

Starosta: Všechno je čisté

Váš bratr si koupí pozemek, město požádá o změnu územního plánu, vy navíc máte předkupní právo. To může působit divně…
Podal si žádost jako každý jiný občan. Radní i zastupitelé to takto odsouhlasili, nikdo na nic netlačil. Bratr nemůže za to, že já jsem starosta. Jen proto nemá menší práva. Ať někdo klidně podá trestní oznámení – já vím, že je to čisté.
Jste politik, musíte snést vyšší kontrolu ze strany veřejnosti. A podobné nákupy kritizovali i jinde…
Tyhle „kauzy“ produkují lidé, kteří nemají co dělat, tak hledají něco, aby si lidé početli. Tak ať si počtou…
Takže to považujete za naprosto košer?
A to si měl založit nějakou firmu, když chtěl ten pozemek koupit? Skoro už se nedivím politikům, kteří to udělají. Máme snad z lidí dělat blbce? Koupil to pod svým jménem, jako kdokoli jiný.


Vyjádření starosty Jirkova Radka Štejnara k článku Bratr starosty koupil od města pozemek…

V článku šéfredaktora Josefa Duška je zásadní nepravdivá informace. Tvrzení, že pokud by se pozemek, který můj bratr koupil jako sad, prodával jako pozemek určený na bydlení, zaplatil by za něj o čtyři sta tisíc korun víc. Z článku tak vyplývá, že město o tyto peníze přišlo. To není pravda, protože všechny pozemky v Jirkově se prodávají za stejnou cenu.
Podle Zásad pro pronájmy a prodeje nemovitostí ve městě Jirkově, schválených zastupitelstvem města loni v dubnu, je cena při prodeji pozemků stanovena na 200 Kč/m2. Cena 250 Kč/m2 je stanovena pouze tehdy, pokud se jedná o stavební pozemek vedený v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří nebo pozemek k tomuto účelu již užívaný. Což zjevně není tento případ.
Zarážející ovšem je, že autor článku se mě při jeho přípravě na tuto záležitost ptal a já mu potvrdil, že prodej proběhl podle zmíněných zásad. Přesto se toto vysvětlení v článku neobjevilo.
Lidé na politiky včetně těch na komunální úrovni hledí skepticky a mají tendenci v jakémkoli jejich kroku hledat spekulace. Je to právo každého občana a pro nás svým způsobem „riziko podnikání“. S tím jsem srozuměn. Nemohu však být srozuměn s tím, když se ve sdělovacích prostředcích objeví zjevná nepravda, jako tomu bylo v tomto případě.