Zůstane v Jirkově jen jediný fotbalový klub ze současných tří? Fotbaloví funkcionáři se toho bojí. Město totiž změnilo pravidla rozdělování dotací a ta upřednostňují ten největší VČSA Ervěnice.

Podle nových pravidel totiž město rozděluje peníze hlavně podle počtu mladých sportovců, a pak podle jejich úspěchů. A VČSA má mládežníků nejvíc. O jakých rozdílech v penězích se to mluví? FK Kyjice Jirkov letos dostal 66 tisíc oproti loňským 149 tisícům, 1. SK Jirkov pak 108 tisíc, zatímco loni to bylo 177 tisíc. VČSA Ervěnice pak 620 tisíc, o 235 tisíc více než loni.

Nejčernější scénář? Zrušíme mládež!

Podle funkcionářů jsou to existenční rozdíly. „Drastické ponížení příspěvků dvěma klubům může být likvidační," obává se Jaroslav Vostrý, předseda Okresního fotbalového svazu.

A předsedové zmíněných jirkovských oddílů to potvrzují. „Pro náš klub to určitě likvidační je," používá stejný výraz Jiří Lacina, předseda FK Kyjice Jirkov. „Dostali jsme 66 tisíc a jen doprava našich tří mládežnických mužstev nás vyjde na padesát tisíc." Budou se prý snažit získat ještě peníze na investice, ze kterých by hradili třeba osev hřiště. „Pokud to nevyjde, dojde na nejčernější scénář. Na podzim bychom museli zrušit mládežnická mužstva," dodává Lacina.

Jaroslav Cingel z 1.SK Jirkov je opatrnější, ale i on přiznává, že mají „hluboko do žlabu". „Úplně na likvidaci to není, ale taky ne na víc, než na přežití," komentuje nižší dotaci. V kase klubu pro letošní rok ještě zbyly úspory z minulých let, ale v dalších by mohl být problém. Nové dresy nebudou, cestovné a náklady na rozhodčí se budou platit z členských příspěvků. „Pokud dotační politika města zůstane stejná, bude mít klub vážný problém," varuje bývalý předseda 1. SK Jirkov Pavel Bodnárik, který z funkce odešel v březnu. „To je pravda," přitakává smutně Cingel.

V klidu jsou Ervěničtí. „Město se rozhodlo rozdělovat peníze hlavně podle počtu mládežníků v klubech a to já můžu jen kvitovat," uvedl předseda Martin Schatz. Právě jeho klub, který se před čtyřmi lety spojil s TJ Slovan Jirkov, má nejvíc členů a hraje tu nejvíc mladých. Ale také mají zdaleka největší rozpočet, jak Schatz poukazuje. „Ani pro nás není šest set tisíc úplná záchrana, loni jsme hospodařili s rozpočtem 1,6 milionu. Navýšení nám pokryje výpadky od největších sponzorů, ale stále je musíme shánět a snažit se získat peníze i jinde," dodal.

Chce město jen jeden klub?

Předseda místního fotbalového svazu Vostrý se ale o malé jirkovské kluby bojí. Snažil se prý u starosty Radka Štejnara zjistit, proč ke snížení dotací došlo, ale bezvýsledně. „Na telefon ani e-mail starosta nereagoval. Můžu se tak jen domnívat, zda nejde o způsob, jak tyto malé kluby zlikvidovat a zachovat v Jirkově pouze jeden, TJ VČSA Ervěnice," píše Vostrý v kritickém komentáři, který zaslal redakci.

Sám dodává, že si práce ervěnického klubu váží hlavně kvůli mládeži. Obává se ale, že by nedokázal pojmout všechny ostatní malé fotbalisty, pokud by zmíněné dva kluby skončily. „Pak se budou mladí potulovat po městě a volný čas budou využívat způsobem, který asi nebude představitelům města po chuti," varuje. S tím souhlasí i Lacina, předseda Kyjic. „Třikrát týdně mají trénink, o víkendu hrají zápas. Na lumpárny jim moc času nezbude. Ale když skončíme…?" naznačuje.

Město: Budeme hledat řešení

Starostovi Radku Štejnarovi se redakce také nedovolala, je služebně v zahraničí. Místostarostka Dana Jurštaková odkázala právě na nové zásady rozdělování dotací a jinak se k věci vyjadřovala jen opatrně. „Budeme se tomu ale ještě věnovat na radě. Pokud by to mělo být pro kluby existenční, určitě budeme hledat řešení," uvedla na dotaz Chomutovského deníku.

 

Celá verze dopisu:

Město Jirkov likviduje menší fotbalové kluby?

Fotbal na Chomutovsku patří k nejmasovějším sportům. Mistrovských soutěží se v probíhajícím soutěžním ročníku účastní 58 mužstev, z toho 28 mládežnických. Aby mohl fotbal na klubové úrovni fungovat, musí disponovat především dostatečným počtem hráčů, funkcionářským zázemím (vedoucí a trenéři) a samozřejmě odpovídajícím materiálním zázemím, což mimo jiné představuje i dostatečné množství finančních prostředků. Všechny uvedené podmínky jsou svým způsobem klíčové a jejich plnění je čím dál tím obtížnější. Hlavně zajišťování peněz pro fotbal je neustále složitější, a to i z důvodu nepříznivého vývoje hospodářské situace v naší společnosti. Často jediným zdrojem fotbalového klubu tak zůstává příjem od obcí a měst, který stačí pokrytí alespoň nejnutnějších výdajů.  Proto mě překvapil způsob rozdělení finančních příspěvků mezi zájmové organizace v Jirkově, zveřejněný v dubnových Jirkovských novinách. Drastické ponížení příspěvků klubům FK Kyjice Jirkov (66 tisíc Kč proti 149 tisíci Kč na rok 2012)  a 1. SK Jirkov (108 tisíc Kč proti 177 tisícům Kč na rok 2012) se může ve svém důsledku projevit jako likvidační pro jejich další činnost. Že se nejedná o nedostatek prostředků, v kase města Jirkov dokladuje skutečnost, že naproti tomu TJ VČSA Ervěnice obdržela dotaci ve výši 620 tisíc Kč, což je o 235 tisíc Kč více, než v roce 2012. Zastupitelstvo města asi mělo své důvody, proč zdroje rozdělit tímto způsobem. Jako argument určitě neobstojí snížení členské základny proti minulým rokům, protože k poklesu došlo u všech zmíněných klubů a je třeba objektivně zmínit, že u Kyjic nejvýrazněji. Osobně nemám potřebné informace a moje snaha je získat od starosty pana Radka Štejnara zůstala bez odezvy. Jak na telefon, tak na e-mail se neobtěžoval reagovat. Tak se můžu jen domnívat, zda nejde o způsob, jak tyto malé kluby zlikvidovat a zachovat v Jirkově pouze jeden, a to TJ VČSA Ervěnice. Při vší úctě k Ervěnicím, jejichž práce si velmi vážím, hlavně práce s mládeží může být vzorem pro ostatní, si nedokážu představit, že by tento jediný klub dokázal vstřebat všechny fotbalisty z Kyjic a 1. SK Jirkov. Může tak dojít k tomu, že se po městě začne potulovat více mladých lidí bez cíle a volný čas, který tím pádem budou mít, můžou využívat i způsobem, který nebude představitelům města po chuti. Závěrem snad jen tolik, že je mě líto hlavně funkcionářů Kyjic. Obec musela svého času ustoupit těžbě uhlí, tedy činnosti, ze které město Jirkov určitě významně profitovalo. Obec Kyjice, díky obětavým funkcionářům fotbalového klubu, tak nezmizela z naší mapy úplně, za což jim patří můj obdiv. To, že svou práci dělají dobře, dokladuje výkonnostní vzestup v posledních letech. Dorost hraje krajskou soutěž a muži o postup do krajské soutěže bojují.  Díky necitlivému rozhodnutí zastupitelů města Jirkov se může stát, že tento klub nesoucí jméno zlikvidované obce, zmizí definitivně i z mapy fotbalové.  

                                                                                                       Jaroslav Vostrý, předseda OFS Chomutov