Koncem června bude v areálu AMA School v Mostě slavnost na počest desátého výročí otevření tohoto vzdělávacího zařízení s mateřskou a základní školou s Montessori programem pro děti od 2 do 15 let. Tato škola byla první svého druhu ve městě a postupně se rozšiřuje, což je náročný proces. „Je to takové další moje dítě, které je potřeba neustále opečovávat a někam posouvat. Ale stojí to za to, když pak vidím, jaké děti jsou a jak se jim daří,“ řekla ředitelka a zakladatelka školy Dita Břečková Šeinerová.

Zájem o toto ojedinělé zařízení roste a od září bude mít základní škola 72 dětí. Rodiče mimo jiné oslovuje jiná pedagogika než klasická, vstřícný přístup, duch spolupráce a bilingvní prostředí - v každé třídě je jak český, tak anglicky hovořící učitel. „A pak přibývá rodičů, kteří hledají bezpečné prostředí pro své dítě,“ uvedla ředitelka. Škola sídlí uprostřed lesa na Širokém vrchu na okraji Mostu, kde chystá další třídu.

Čím je škola atypická? AMA school nezvoní, dětem nedává známky, ale využívá slovní hodnocení, má věkově smíšené třídy, které mají speciální vybavení a vypadají spíše jako velký byt než typické třídy. A to není zdaleka vše. Učitelé vycházejí z přirozeného učení, z psychologie dítěte a z toho, co v daném vývojovém věku potřebuje. „Hodně klademe důraz na ctnosti a na to být vnímavý vůči potřebám druhých. Děti také učíme řešit konflikty, aby byly sociálně zralé, aby si pomáhaly, byly empatické a dokázaly hovořit i o věcech, které je trápí,“ dodala ředitelka.

Lavičky v Mostě. Tyhle jsou docela oblíbené.
Test laviček v Mostě. Jaké jsou chválené a jaké ne? A která je super pro děti?

Výhodou je, že AMA school má pod jednou střechou školku i školu, takže tým pedagogů se dětem věnuje dlouhodobě ve sdíleném prostředí. Devět z deseti dětí totiž přechází z amaškolky do amaškoly. „Od malinka sledujeme, kde jsou silné stránky dítěte, a v té oblasti ho maximálně podporujeme a dáváme mu prostor, aby se té oblasti víc věnoval,“ sdělila ředitelka.

Díky tomu je běžné, že hodně dětí je co do znalostí vpředu a „přeskakuje“ ročníky v matematice, jazycích či přírodních vědách. Podobně je to u výtvarně nadaných dětí. Loni ze školy odcházelo prvních deset dětí z 9. ročníku a všechny se dostaly v prvním kole na renomované střední školy, gymnázia či mezinárodní školy. Kvalita výuky se ve srovnání s tradičními školami opakovaně ověřuje Scio testy. Například loni v dubnu se zúčastnili národního testování žáci 3. ročníku a ve všech předmětech se umístili na nejvyšších pozicích mezi testovanými školami. „Od nás odchází úplně jiná, nová generace dětí. Jsou nejen vybaveni znalostmi do praktického života, ale nebojí se nahlas říct názor a když ho projevují, tak je to velmi respektujícím způsobem,“ uvedla ředitelka.

„Cílem našeho základního vzdělání je v dětech rozvinout akademickou dychtivost, tvořivou mysl, pevný charakter, duch služby ostatním a pocit sounáležitosti a jednoty s ostatními lidmi na světě.“ AMA School Most

Děti jsou ve škole rozdělené do tří věkově smíšených tříd, tzv. trojročí. První trojročí tvoří 1., 2. a 3. ročník, následuje 4., 5. a 6. ročník a adolescentní program, což je třetí trojročí se 7., 8. a 9. ročníkem. Od září bude novinkou druhé první trojročí, takže už budou dvě třídy pro 1. až 3. ročník, každá po 18 dětech.

Tato osvědčená struktura vychází z toho, že věkové rozdíly mezi dětmi v jedné skupině jsou přirozené v rodině. Mladší sledují starší při práci a starší pomáhají mladším, což posiluje spolupráci i osobní rozvoj. I proto jsou děti napřed a takže v posledním trojročí jim zbývá dost času na uplatňovaní teoretických znalostí v praxi – starají se o zahradu, tvoří v dílně nebo se ve školní kavárně učí obsluhovat, hospodařit a poznávat fungování mikro podniků.

Nezbytná tradiční škola

Základní škola v Hoře Svaté Kateřiny patří ke školám tradičním, ale z mnoha důvodů se řadí ve své kategorii k těm výjimečným. Její role je nezastupitelná. Je to totiž jedinou školou v regionu, která působí na hřebenech Krušných hor a závisí na ní vzdělávání dětí z několika horských sídel. Kdyby neexistovala, rozvoj této části Krušnohoří by se zastavil. „Škola je pro nás strašně důležitá,“ řekl starosta města Hora Svaté Kateřiny Lukáš Pakosta. Aby škola měla zajištěnou budoucnost a kdysi vylidňované Krušnohoří přitáhlo další mladé rodiny, připravuje město se sousedními obcemi Brandov a Nová Ves v Horách dohodu o zřízení společného školského obvodu. Škola tak bude financovaná z vícero zdrojů. Město, které je zřizovatelem, navíc potřebuje školní budovu modernizovat. Bez ní by musely všechny děti cestovat do škol v údolí, což by byl obrovský problém kvůli odlehlosti horských osad. Nikdo si nedokáže představit, že by třeba v zimě prvňáci z hor trávili cestováním ve veřejné dopravě i přes dvě hodiny denně.

„Tato škola tu nadále být musí,“ potvrdila ředitelka Jana Kubičinová. O významu školy svědčí i to, že letos slaví několik výročí. Uplyne 115 let od výstavby školní budovy, 90 let od otevření české školy a 70 let od zprovoznění školky, která ke škole patří. Stáří budovy na druhou stranu přináší technické problémy, a proto jsou nutné investice do její infrastruktury.

Škola má nyní 105 žáků od 1. do 9. ročníku. Ve třídách je od šesti do sedmnácti dětí, takže učitelé se mohou každému věnovat víc, než je to běžné v početnějších třídách škol jiných měst. I když jsou kateřinské třídy malé, snaží se pedagogický sbor dělat tandemové hodiny, při kterých jeden žákovský kolektiv vyučují společně dva učitelé a děti se dozví víc.

Lokalita Benedikt východ v Mostě v roce 2021.
V Mostě, kde vládnou paneláky, se mají stavět další rodinné domy na okraji města

K tradičním věcem patří zvonění, které časově ohraničuje vyučovací hodiny a přestávky, nebo hodnocení známkami, které je ve venkovském prostředí zažité. Řada rodičů, když si přečtou odstavec textu o tom, co dítě umí, nebo neumí, se pro zjednodušení stejně zeptá, zda to znamená jednička, dvojka či trojka.

Školní vzdělávací program je letos nový a nese název „Čtu, bádám, objevuji“, což shrnuje priority kateřinské školy. Ta se už dříve díky podpoře nadace The Kellner Family Foundation a jejího programu Pomáháme školám k úspěchu zaměřila na čtenářství a pisatelství, aby děti rozuměly textům a dokázaly se vypsat skrze příběhy, což má i pozitivní terapeutický účinek. S pomocí grantů Nadace Orlen Unipetrol je škola dobře vybavená v přírodovědné oblasti. Dělá s žáky chemické pokusy, využívá 3D tiskárnu, robotické stavebnice i online budku s fotopastí, kde kamera sleduje ptáky při krmení, aby děti snadněji určovaly druhy v okolní jedinečné horské přírodě. „Jeden z našich cílů vidíme v tom, že chceme děti naučit tuto krajinu milovat, aby pochopily, že žít v takovém prostředí není samozřejmost. Snažíme se, aby poznávaly rostliny a zvířata, a vedeme je k přírodě. Proto klademe velký důraz na učení venku a chceme vybudovat venkovní učebnu,“ sdělila ředitelka školy, která rozvíjí také mezinárodní spolupráci se zahraničními partnery formou eTwinningu.

„Pro nás je hodně důležité, aby tu škola byla,“ sdělila maminka dvou žáků Hana Berlová, která pracuje v Dětském domově Hora Svaté Kateřiny. Kdyby malá škola nebyla, musely by i děti z domova jezdit do školy jinam, tedy daleko. Kromě toho by vzrostly náklady na dojíždění. Mamince nevadí, že škola patří mezi tradiční a nenabízí alternativní formu vzdělávání jako soukromá zařízení. „Paní ředitelka je hodně otevřená novým věcem a školu vede dobře,“ uvedla. Podle ní je správné, když provoz školy podpoří i další obce, protože do hor se stěhují mladé rodiny a dobrá škola celou lokalitu pozvedne.