„Přihlásilo se třináct uchazečů, konkurence tedy byla velká. Jako nejlepší nám ale vyšla Jana Čechová, která dříve zastupovala bývalou ředitelku a nově byla pověřená vedením,“ uvedl starosta Kadaně Jiří Kulhánek. „Měla nejlépe zpracovanou koncepci a pobila konkurenci, která dělá v branži, jsou to ale specialisté na určitý segment, zatímco ona má všeobecný přehled,“ dodal s poukazem na to, že k organizaci patří dva kulturní domy, muzeum, františkánský klášter, několik galerií a knihovna.

Nová ředitelka se chce podle svých slov aktivně podílet na rozvoji organizace. „Mám zájem na tom, aby KZK bylo nositelem vize: ´Město je takové, jaká je jeho kulturní úroveň´,“ uvedla.

Ke střídání v nejvyšším patře kadaňské kultury dochází proto, že radní odvolali předešlou ředitelku Marcelu Trejbal Vlčkovou. Důvodem bylo porušení rozpočtové kázně.