Vikletice 160 hrobů

Výstava začíná příchodem zemědělců (neolitem) a končí až v době, kdy se rozpadá říše římská a nastupuje středověk. V celém tomto období nebylo přitom okolí Chomutova žádnou okrajovou oblastí. „Náš okres byl v pravěku velmi silně osídlen. Některá naleziště mají dokonce evropský význam," řekla vedoucí archeologického oddělení Lenka Ondráčková. Jedná se například o naleziště ve Vikleticích, Nezabylicích nebo Polákách. „Zvláště naleziště ve Vikleticích má mimořádnou hodnotu. Jednalo se o jedno z největších pohřebišť Kultury se šňůrovou keramikou, nalezlo se 160 hrobů," uvedla Ondráčková. Právě například rekonstrukce pravěkých hrobů z Poláků a Vikletic (s kostrami z dané doby) i s předměty patří mezi nejzajímavější exponáty výstavy.

Germánský nebo římský?

Zdaleka se ale nejedná o jediné zajímavosti, které expozice nabízí. „V Nezabylicích se našly hroby s meči, které někdo stočil," sdělila Ondráčková. „Nebylo to žárem ani například důsledkem působení moderní zemědělské techniky nad hrobem. Dělali to lidé v té době. Proč? To zatím najisto neumíme zodpovědět," dodala. Podle jejich slov to mohlo být jednoduše proto, aby meče už nikdo jiný nepoužíval. Nelze ale vyloučit samozřejmě ani rituální význam. „Teoreticky to také mohou být i římské meče," řekla. Římané až na Chomutovsko sice pravděpodobně nikdy nepronikli, nicméně meč se sem mohl dostat například obchodem nebo jako dar. Ať už to bylo tak či onak, na výstavě lze vidět zachovalé hroty kopí či čepele mečů a nožů z dob dávno minulých.

Etruský gryf?

Zvláštní pozornost pak budí figurka gryfa, psa či nějaké šelmy, která může být etruské výroby. V chomutovském muzeu si tak lze prohlédnout možná i předmět z dílen velmi málo poznaného a tajemstvími opředeného národa.