Místo sadů měla nad Březeneckou stát nová nemocnice a gymnázium. Sídliště až po Písečnou jsou stavěná podle sovětského modelu „pásového města“. Krystal pod experimenty měl mít deset pater.

Takové zajímavosti zazněly na nedávné procházce s architektem, kterou na sídlišti Březenecká uspořádalo občanské sdružení Kuprospěchu. Sešla se na ní jen hrstka zvědavců, ti ale rozhodně nelitovali. Zajímavosti z úst městského architekta Jaroslava Pachnera stály za to.

Nepřijel bohužel druhý pozvaný architekt – autor experimentů Rudolf Bergr, Pachnerovy místní znalosti ale jeho nepřítomnost bohatě vyvážily. Přítomní se dozvěděli, že se až do roku 1939 se do těchto míst Chomutov vůbec rozšiřovat neměl, jak náročný byl zrod nového sídliště či jaké zajímavosti skrývají osmnáctipatrové experimenty. A rozhodně nešlo o věci všeobecně známé.

Například věděli jste, že Krystal uprostřed tří experimentů měl mít původně alespoň deset pater? Měl to být jakýsi tubus uprostřed těchto tří věžáků, které bys ním byly spojeny chodbami. Do hospody nebo ke kadeřníkovi tak měli lidé chodit rovnou z chodby svého paneláku (další zajímavosti v infoboxu).

Kroky dvanáctihlavé expedice pak vedly do vrchu nad Březeneckou, odkud kdysi býval na sídliště nádherný výhled. Tedy dokud byl sad na svahu udržovaný. Procházka pak vedla pod experimenty a dokonce i dovnitř jednoho z nich.

Po celou cestu architekt odpovídal na otázky zvědavců. Nevyhnul se ani otázce na historii jiných míst v Chomutově, jeden z mladíků využil příležitosti a zeptal se i na nové nákupní centrum uprostřed Chomutova, další zase splnil „úkol od kluků z práce“ a ptal se na problematické parkování na Březenecké.

Členové Kuprospěchu procházku ozvláštnili výlet ještě úkolem – každý měl sepsat pozvánku na další podobnou plánovanou akci a vybrat si libovolné jméno na zvonku, na které narazil během procházky po sídlišti. Aktivisté pak tomuto člověku pozvánku doručí.

Zmíněná akce se bude konat 14. listopadu a jsou na ni opět pozváni architekti. Lidé by se tam měli dozvědět, jak mohou měnit sídliště, aniž by jen čekali, co za ně (nebo na ně) vymyslí politici. Setkání proběhne s Koktejl baru na Březenecké, začátek je naplánován na 15.30 hodin.

Zajímavosti o Březenecké aneb Víte že…

…až do roku 1939 se neuvažovalo, že se město bude rozšiřovat tímto směrem a expanze se plánovala směrem na dnešní Zadní Vinohrady?

…kdyby se dodržel původní plán těžby, zmizel by starý Chomutov a právě zde by bylo nové centrum?

…sídliště jsou stavěná podle sovětského modelu „pásového města“, kdy je vždy pruh bydlení a služeb (sídliště), páteřní komunikace (silnice I/13), pruh rekreace (zoopark, Kamencové jezero) a pruh průmyslu (válcovny, železárny)?

…v roce 1967 Národní výbor v Chomutově věžáky – experimenty zakázal, byť byly plánované „jen“ šestnáctipatrové?

…na svazích nad Březeneckou se vedla voda z hor do lázní na Kamencovém jezeře?

GLOSA - SÍDLIŠTĚ JINÝMA OČIMA

Na procházku po Březenecké jsem nešel jen pracovně, historie toho místa mě zajímala i osobně. A litoval jsem, že nepřišlo víc lidí. To přežívání bez kořenů v nás asi zůstává víc, než jsem si myslel.

Jakákoli pohnutka, proč se něco dozvědět o rodném městě, je dobrá. Ať už pro uspokojení vnitřního pocitu že „to tak má být“ nebo pro to, že s tím pak budete machrovat v hospodě.

Příště snad přijde víc lidí a méně policistů (sraz dvanácti historiechtivých zvědavců přijelo pohlídat šest strážníků ve dvou autech – inu, pořádali to „nepřátelé“ radnice z Kuprospěchu…) Josef Dušek