Modernizace městské hromadné dopravy v Chomutově a Jirkově se musí obejít bez dotace z Evropské unie. Žádost Chomutova na čtvrtmiliardovou podporu neuspěla a podnik i města teď musí hledat cestu, jak stárnoucí vozový park trolejbusů obnovit. A poprvé zazněla revoluční myšlenka – nákladné trolejbusy zrušit. Naznačil to v rozhovoru pro Chomutovský deník generální ředitel DPChJ Jiří Melničuk.

Chomutov neuspěl se žádostí o velkou dotaci na modernizaci MHD. Jak to ovlivní městskou hromadnou dopravu?
V provozní oblasti nijak významně. Například na rozsah stávající dopravní obslužnosti či na výši jízdného by to nemělo mít větší vliv.

Mluví se především o trolejbusech, ale peníze měly jít i na rekonstrukci trakčního vedení a podobně. Byly další investice stejně potřebné nebo se bez nich obejdete?
Všechny součásti projektu byly potřebné, tedy nejenom nákup nových trolejbusů, ale i rekonstrukce trakční sítě, modernizace světelné signalizace, nákup montážní plošiny a odtahového vozu, vybavení dílen a další.

Jaký ekonomický dopad to bude mít na podnik?
Dotkne se to především oblasti plánovaných investic, jak z hlediska časového, tak i finančního. Když nemáte 155 miliónů z evropské dotace je zřejmé, že to bolestně zasáhne každého. Pro nás to neznamená úplný konec světa, nutnou modernizaci trolejbusové dopravy však nebudeme schopni uskutečnit tak rychle, jak by si její stav zasluhoval. A navíc, obnova trolejbusů pro nás bude bez dotace podstatně dražší.

Znamená to, že to cestujících nijak výrazně nepocítí?
Kvalitu vozového parku jistě pociťuje každý cestující. Nové vedení podniku začalo před třemi roky se systematickou obnovou zastaralého vozového parku. Nevidím žádný důvod, proč v tomto trendu nepokračovat. Budeme to mít sice komplikovanější, ale jsme odhodláni se s tímto nelehkým úkolem poprat. V podstatě jsme se tak chovali doposud, takže to pro nás nebude nic nového.

Pokud bude obnova pomalejší – nemůže se stát, že staré trolejbusy přestanou sloužit a nové ještě nebudou?
To se děje částečně již dnes v souvislosti s optimalizací trolejbusové dopravy. Ale vylučuji, že bychom neměli čím vozit naše cestující.

Existují jiné možnosti?
Ano, je na čase zvážit i jiné alternativy, které se nám teď honí hlavou a které se nabízí – například přechod k CNG (zemní plyn).

To by znamenalo, že by trolejbusovou dopravu kompletně nahradily autobusy na zemní plyn?
Na to teď neumím definitivně odpovědět. Ale i taková možnost existuje. Především budeme hledat synergické efekty, tak například spalováním zemního plynu a takzvanou kogenerací lze vyrábět elektřinu a teplo, zemní plyn lze zároveň použít jako palivo v dopravě. Ale zatím to je jen alternativa, všechny musíme důkladně zvážit.

Trolejbusy u nás
Trolejbusový systém se začal v Chomutově a Jirkově budovat v září 1992. Jeho součástí byla i stavba areálu dopravního podniku pod sídlištěm Písečná. Stavba celého systému trvala třiatřicet měsíců a náklady se vyšplhaly na 464 milionů korun. Trať byla slavnostně otevřena 29. června 1995, cestující se v trolejbusech začaly vozit od července. Trolejbusovou tratí byl spojen Chomutov a Jirkov, v roce 1998 začaly trolejbusy zajíždět do další části města – k poliklinice.
Zdroj: kniha „75 let autobusové dopravy na Chomutovsku“