Místnost vystlaná žíněnkami a po obvodu pětice žen, která si potřebuje vrýt do paměti, co dělat v nebezpečných situacích. Jsou to revizorky a pracovnice z úřadu práce, takže nezřídka narážejí na problémová individua. Nejen pro ně, ale i pro ženy a seniory z řad veřejnosti připravili chomutovští strážníci sérii kurzů sebeobrany přímo na služebně v Dřínovské ulici. První část začala v dubnu a potrvá do června a lidé se mohou přihlašovat i do lekcí, které budou probíhat od září do listopadu. Jsou na míru potřebám a zdarma.

Jak jste jako městská policie dospěli k myšlence, že otevřete kurzy sebeobrany pro ženy a seniory?

Zhruba před pěti lety jsme pořádali kurzy sebeobrany pro ženy z chomutovské průmyslové zóny, a to dokonce přímo ve fabrikách. Se souhlasem vedení firem jsme tam dělali přednášky v rámci prevence kriminality a zároveň jsme se domluvili, že k nám jejich absolventky mohou přijít na kurzy sebeobrany. Mělo to poměrně úspěch, ženy se hlásily, tak jsme to zrealizovali. Loni jsme před koncem roku uvažovali, jaký projekt na toto téma bychom rozjeli pro seniory. Původně jsme se chtěli zaměřit na různé aktivity pro ně včetně schránek důvěry. Zároveň ale padla myšlenka, že bychom projekt mohli udělat multispektrálnější, tedy i pro část lidí z veřejnosti.

Zaměřený je tedy nejen pro seniory, ale i ženy, proč právě pro ně?

Samozřejmě proto, že patří k těm ohroženějším skupinám obyvatel. To platí obecně.

Jaký máte ohlas?

Nesmírný. Dali jsme zprávu o projektu do novin a nečekali, že budeme mít takový ohlas. Máme spoustu přihlášek, takže se rychle plní i poslední volné termíny. Oslovil nás posléze i Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, že by o kurz měly zájem některé jejich revizorky. Kontrolují pasažéry a při tom se může ledasco vyskytnout. Přihlásily se také ženy z řad veřejnosti, maminky, co jsou na mateřské. Ptaly se, jestli bychom kromě dopoledních kurzů, nemohli některé udělat odpoledne nebo i později. Některé jsme proto na příští měsíc posunuli trochu i do večera. Zároveň se nám ozvala jedna zdravotní sestra, že by se chtěla účastnit na základě situace, která se přihodila v jedné z českých nemocnic, kdy utekl nemocný pacient. Byl navíc poměrně agresivní. I když to nebylo na Chomutovsku, má to souvztažnost. Řekla, že je ochotná sehnat partu deseti sestřiček, které se těch kurzů zúčastní.

Každá ze skupin, které jste jmenovala, se setkává s jinými situacemi. Jakým způsobem tedy vedete kurzy sebeobrany, jsou univerzální nebo na míru potřebám?

Řekli jsme si, že každá přednáška s ukázkami musí být maličko jiná, protože jsou vždy vedené pro jiný okruh lidí. Musí zahrnovat situace, které jsou blízké činnosti a prostředí, kde se ty ženy pohybují. Musím říct, že náš odborný lektor Lukáš Šeršeň připravil lekce velmi kvalitně.

Chcete si přečíst víc? Celý rozhovor najdete v Týdeníku Chomutovsko, který si ještě stále můžete koupit na stáncích. Další čerstvé číslo s novými tématy vyjde zase v úterý.

Emil Příhoda se se svojí sbírkou čítající 100 automobilů značky Praga zapsal do České databanky rekordů.
Chomutov může mít rekordní sbírku veteránů Praga. Kraj jedná s majitelem