„Opozice to s podporou podnikání nemyslí vážně.“ - „Vedení města není schopné řádně připravit podklady.“ Koaliční a opoziční zastupitelé si zostra vyříkávají, čí je vina, že v zastupitelstvu neprošel prodej pozemků pro investora (více ZDE). Ten teď možná z Chomutova odejde.

Fakt je, že to byli zastupitelé opozice, kdo hlasovali buď proti nebo se zdrželi. Také proto si primátor Jan Mareš v reakci pro Chomutovský deník do opozice rýpl slovy: „Někdo to s podporou podnikání a přílivem nových investorů myslí vážně, někdo ne.“

To ale podráždilo zase politiky na druhé straně barikády. Jan Hartman z PRO Chomutov upozorňuje, že opozice se na ničem nedomlouvala. A dodává, že kdyby vedení města bylo schopné rozumně vysvětlit sníženou cenu za pozemky, nemuselo se nic stát. „Celé to vypadá prostě tak, že se koalice vůbec nenamáhala se zpracováním podkladů a byla si jista, že stejně prohlasuje, co bude chtít,“ napsal Hartman v reakci pro Chomutovský deník, s níž poslal i svůj pohled na věc (jeho text najdete dole).

A to je také fakt. V materiálu do zastupitelstva není ani slovo o tom, co později vysvětloval primátor v rozhovoru. Například to, že jeden z pozemků je znehodnocen, že ho investor odkoupí, aby městu nezbyl neužitečný a ekologicky zatížený kus plochy. I proto byla cena snížená, opoziční zastupitelé se to však nedověděli, přestože se na to i na zasedání ptali.

Jenže ve hře je ještě třetí fakt, o kterém se přít ani nelze. Koalice, která má křehkou většinu jednoho hlasu, poprvé nebyla na zasedání kompletní. Chyběl radní za ODS Jiří Binter, údajně byl na kongresu. Navíc zastupitelé během jednání různě odcházeli ze sálu, takže to nebyl jediný hlas, který koalici chyběl.

Investor, firma Heads & All Threads CZ (sídlí v Jirkově a má zahraniční účast), si teď investici v Chomutově možná rozmyslí. Halu chtěla stavět co nejdřív, v červnu příštího roku ji plánovala otevírat. I kdyby zastupitelé prodej schválili hned na dalším zasedání, bude to o čtvrt roku později.

Co myslíte vy? Čí je vina, že investor možná odejde? Diskutujte pod článkem!

Koalice nebyla schopná vysvětlit sníženou cenu pozemků

Článek, který vyšel v Chomutovském deníku, je bohužel dalším z řady ve kterém předvádí místní koalice, tentokrát ústy samotného primátora, neskutečnou manipulaci s fakty, s cílem zastřít neschopnost komunikace, neschopnost připravit řádné podklady pro jednání a v neposlední řadě i smutným pokusem svalit vinu za nepřijetí usnesení o prodeji nemovitosti na opozici.

Zásadní mystifikací je, že opozice zablokovala prodej pozemků. Opozice se na hlasování nikterak nedomlouvala, každý zastupitelský klub hlasoval dle svého uvážení, a ne všichni opoziční zastupitelé hlasovali proti nebo se zdrželi hlasování. K přijetí navrženého usnesení nechyběl jenom hlas absentujícího zastupitele ODS, ale především dva hlasy koaličních zastupitelů, kteří si v průběhu jednání a hlavně hlasování prostě jen tak někam odskočili.

A čistou fabulací je tvrzení, že návrh dohody s investorem byl předložen zastupitelům v navržené ceně, potažmo že problém nastal až v zastupitelstvu. Primátor zmiňuje, že návrh prodeje prošel bezproblémově investiční komisí i radou města, ale jaksi pozapomněl, že se také projednával také ve finančním výboru. A v něm byl tento návrh velice diskutován.

Především proto, že v materiálech, které dostávají zastupitelé a na jejichž základě se rozhodují, zda podpoří prodej nemovitostí, nebylo řádně a transparentně zdůvodněno, jak byla vypočtena prodejní cena nemovitosti. Na nesrovnalost upozornila zástupkyně komunistů. Ta si totiž všimla, že podle platné cenové mapy se mají pozemky 4166/16 a 4166/17 v dané lokalitě prodávat za 550,- Kč /m2. Odbor ORIaMM-ÚÚP souhlasil s prodejem, ale nedoporučil žádnou slevu na pozemku 4166/17 s tím, že je zastavitelný a mimo ochranné pásmo komunikace. Odbor ORIaMM pak spočítal cenu dle cenové mapy a potom doporučil slevu na 1/3 pozemku 4166/17 z důvodu omezení výstavbou silnice I/13 a navrhl tuto část prodat za 125,-Kč/m2. To je přijatelný argument pro slevu a trochu paradoxně jsem právě já při jednání finančního výboru navrhoval uplatnit tuto slevu na celý pozemek 4166/17, protože má atypický tvar a domníval se a je znehodnocen ekologickými zátěžemi.

Avšak přítomná pracovnice odboru ORIaMM oponovala, že na tomto pozemku ekologické zátěže nejsou, resp. jsou minimální a stačí sleva na pouhou třetinu zmiňovaného pozemku. Nikdo však nebyl schopen zdůvodnit, proč, na základě čeho, případně na čí pokyn však ve finálním výpočtu ceny pozemku 4166/16 a 2/3 pozemku 4166/17 byla snížena cena z 550 Kč na 250Kč za m2. Ani ve finančním výboru, ani při jednání zastupitelstva.

Na stejném ZM se projednávala směna pozemků mezi městem a Českým rybářským svazem. Zde byla také navržená sleva. V materiálech bylo jasně uvedeno, že sleva je navržena z důvodu špatného stavu pozemku, jeho nedostupnosti a nevyužitelnosti pro město a v neposlední řadě i na základě žádosti ČRS, pro který byla původní cena nad jejich finanční možnosti. I tady se vedla diskuze, ale nakonec byl prodej schválen.

Pokud by bylo všechno tak, jak uvádí primátor ve svém vyjádření, pak stačilo, aby přesně takto vystoupil na jednání ZM a možná by nebylo dnes o čem psát. Ale nestalo se tak a místo toho, aby se vedení města zamyslelo nad tím, jestli předkládá zastupitelům skutečně relevantní a kvalitně zpracované podklady pro jednání, je jednoduší prohlásit do novin, že opozice brání vzniku nových pracovních míst, nepřeje podnikání a blokuje jednání. Konečně, blíží se podzimní volby a je nutno začít sbírat politické bodíčky už teď.

Jan Hartman, zastupitel PRO Chomutov