Řada velkých plánů, které jsou součástí investic měst na Chomutovsku na rok 2021, se objevila už v loňském roce. Mezi tyto stálice patří pokračující obnova areálu Kamencového jezera, dále rekonstrukce domu u jirkovské radnice či jednoznačně největší akce okresu, která se odehrává v Klášterci nad Ohří. Tou je přestavba kulturního domu v moderní kulturní centrum za celkem 180 milionů korun. Naopak nově je zahrnuta například výstavba hvězdárny v Kadani, v Chomutově se jedná o dopravní hřiště a také vytouženou modernizaci školního bazénu na škole v Hornické ulici.

V Chomutově se podařilo zachovat zhruba stejný objem investic jako loni, tedy přibližně 200 milionů korun. Mezi nejvýznamnější položky patří vybudování dopravního hřiště za Autoškolou Omega za předpokládaných 17 milionů korun. Současné hřiště už nevyhovovalo, nové bude navíc cyklostezkou propojené s dětským a sportovním areálem Domovinka. Ve stejné oblasti má být také kompletně obnoveno veřejné osvětlení, a to v celé délce ulice Lipská.

Mladí plavci ze Základní školy Hornická získají náhradu za bazén, který se blíží havarijnímu stavu. Vznikl totiž stejně jako škola před více než čtyřiceti lety. V novém za přibližně 14 milionů korun by si mohli zaplavat už na podzim.

Nejvýraznější investice, která si ukrojí téměř třetinu financí, ale bude revitalizace Kamencového jezera. Do vybudování Kamencového náměstí včetně obnovy silnice, chodníků a parkoviště v ulici Přemyslova má jít podle předpokladu 40 milionů. „V tomto případě bude město žádat o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na hospodaření s vodou, protože se počítá s parkovištěm s de facto stoprocentně propustným povrchem, kdy samotná parkovací místa bude ze štěrkového trávníku a komunikace z vegetační dlažby,“ nastínila vedoucí odboru vnějších vztahů Zuzana Kroutilová. Také nová vrátnice má mít zelenou střechu.

Střecha se zazelená i na další vrátnici směrem z Mostecké ulice. V této části vznikne nový vjezd do kempu, a to z velkého parkoviště u Aquasvěta, a na tamním parkovišti přibudou další místa. „Součástí této akce je také vybudování nového vstupu pro pěší, který vznikne prodloužením promenády před Aquasvětem směrem k jezeru včetně boxů pro kola či WC,“ podotkla Kroutilová. Hodnota této akce se odhaduje na 30 milionů korun. Na obou místech areálu mají práce začít na sklonku léta a navázat i v příštím roce.

V Jirkově je nejdražší investiční akcí pokračování rekonstrukce domu číslo 1561 poblíž radnice. Celkové náklady přesahují 61 milionů, z toho dvě třetiny se mají proinvestovat v roce 2021. Práce mají být ukončené v červnu.

Očekávanou investicí je také dokončení obnovy komunikací a parkovacích stání v ulicích SNP, Mládežnická a Školní za více než 20 milionů korun. Práce začaly v tomto roce, dokončené mají být v červenci. „Stav silnic, parkovišť a chodníků v této lokalitě nebyl dobrý. Byl tu i nedostatek parkovacích míst, takže v rámci možností přibudou další. Obyvatelé se zde dočkají i lepšího osvětlení a obnovené zeleně,“ vypočítala starostka Jirkova Darina Kováčová (ANO).

Obnovené budou také tři jirkovské rybníky, na které město získalo vysokou dotaci. Náklady přesahují 17 milionů. Dalších 7,5 milionu má stát přestavba prostor v Ervěnické ulici na nízkoprahové Centrum služeb Jirkov a 6 milionů rekonstrukce komunikací ve Vančurově ulici.

Klášterec nad Ohří napíná většinu sil, aby v příštím roce dokončil přestavbu starého kulturního domu v multifunkční kulturní centrum s knihovnou. Hotové má být na podzim. Z celkových 180 milionů korun se proinvestuje zbývajících 150 milionů. Město má 45 milionů získat zpět díky tomu, že mu byla schválena dotace z Operačního programu Životní prostředí. Dalších 25 milionů má stát příprava technické a dopravní infrastruktury pro stavební parcely v lokalitě Ciboušovská, 7 milionů pak cyklostezka Petlérská a 2,5 milionu cyklostezka Ohře.

Zajímavou investicí Kadaně bude v příštím roce vybudování přírodovědné observatoře s vyhlídkou na Prostředním vrchu za zhruba 5 milionů korun. Největší investiční akcí ale bude vybudování cyklostezky Prunéřov – Tušimice, která má podle odhadů vyjít na 20 milionů korun.