Cílová rovinka…

„Po více než deseti letech jsou jednání o převodech pozemků po bývalé železniční trati konečně na cílové rovince´´,“ chválí si starosta Otvic Pavel Ašenbrener. „Spokojený ale budu teprve, až se po ní projedu,“ dodal s vědomím, že do té doby utečou nejméně tři roky, ne–li víc.

Otvičtí chtějí vést in – line stezku souběžně s jiným, daleko větším projektem cyklostezky, která povede z Chomutova do Strupčic a někdy v budoucnu i dále na Most. Tuto investiční akci pohání Ústecký kraj, který se dal do příprav projektu a zažádá prostřednictvím Regionálního operačního programu o dotace na výstavbu, jak informoval mluvčí Zdeněk Rytíř. Také kraj byl, stejně jako obec Otvice, závislý na vypořádání majetkoprávních vztahů mezi obcí a dráhou.

Trasa cyklostezky bude delší, než Ovicemi plánovaná in–line dráha, která by se později na cyklostezku připojila. Celkem má mít více než deset kilometrů. Její začátek bude v Chomutově v ulici T. ze Štítného, povede kolem Kamencova jezera a nádrže Banda (u tratě) a protne Otvice, Vrskmaň a Strupčice.

Pohoda na trase i u piva

Má jít o příjemnou, pohodovou trasu bez velkých převýšení, křižování vozovek, na jejímž konci se cyklisté i bruslaři mohou odměnit posezením u piva na strupčickém koupališti. „Alespoň takto jsme si to od začátku přáli se strupčickým starostou,“ nastínil s úsměvem Pavel Ašenbrener.
Otvičtí počítají s tím, že by in–line dráha mohla následně kopírovat cyklostezku (více v infoboxu). Vedle toho ale chtějí financovat další atrakce pro náročnější bruslaře.

V prostoru bývalého vlakového nádraží má vzniknout hřiště pro in–line hokej s mantinely a slalomová dráha, na jejímž konci bude jakási překážková dráha. Bruslaři, kteří přijedou ze vzdálenějšího okolí, si budou moci odstavit vůz na parkovišti. Záměr je včetně jeho náročnějších prvků spočítán na nejméně 12 miliónů.

Milióny za sport

To ale nejsou první milióny, které Otvice musí vyplatit. Vykoupení drážních pozemků je vychází na dalších 12 miliónů.

„Domluvili jsme se, že na své náklady odstraníme ekologické zátěže a necháme zdemolovat nádražní budovu a následně si tyto položky odečteme od kupní ceny, což jsme už také udělali,“ nastínil starosta. Obec doplatí po prosincovém podpisu smluv jen tři milióny. Pak mohou začít naplňovat svou vizi.

In – line stezka se napojí na cyklostezku u Kamencového jezera (u trati). Povede podél železnice kolem nádrže Banda , dále k otvickému vodojemu a Kozí ulicí. Tam naváže na původní drážní pozemky a vyvede bruslaře směrem na Zaječice a Vrskmaň ke strupčickému koupališti.