„Hromady složených klád z již pokácených stromů mohou vypadat dramaticky a vzbuzovat dojem nadměrného nebo možná zbytečného kácení. Opak je pravdou,” uklidňuje Jana Hladová z oddělení majetku města.

Současně s těmito zásahy v hlavním parku se provádí v okolí bývalých městských lázní přeložení plynového a elektrického vedení a dokončuje se rekonstrukce rodinného centra Rozmarýn u správní budovy za fotbalovým stadionem.

Od podzimu provádí odborná zahradnická firma práce v městském parku i v takzvaných prezidentských parcích, tedy T. G. Masaryka a Dr. Beneše. Všechny naplánované zásahy mají parky oživit. Mají je prosvětlit, ozdravit, zvýšit jejich bezpečnost a v neposlední řadě atraktivitu pro návštěvníky.

Projekt byl zpracován odborníky z oblasti dendrologie a sadovnictví, schválila jej Agentura ochrany přírody a krajiny a Ministerstvo životního prostředí, které schválilo dotace. Oba tyto subjekty jsou dostatečnou garancí, že zásahy v parku jsou správné a potřebné a provádějí se právě v období vegetačního klidu.

Kácení a odvoz dřeva je spojen s použitím těžkých náklaďáků a strojů, proto může být poničen stávající trávník či znečištěné cesty. „Vše bude po ukončení této fáze obnovy opět uvedeno do pořádku, ale prozatím bude potřeba ze strany občanů určitá shovívavost,“ říká Hladová. V následujícím období budou odstraněny přestárlé keře a pak již bude následovat výsadba nových stromů a keřů, a výsev trávníků.

Poslední velká probírka porostů se v parcích uskutečnila naposledy před třemi desítkami let. „Údržba sice probíhala, ale odstraňovaly se pouze nemocné a polámané stromy, které byly nebezpečné. U keřů se udržoval průchozí profil,” vysvětlila Hladová.

Současné práce mají také předejít nebezpečným pádům stromů, které sice na první pohled vypadají zdravě, ale vlivem vnitřních skrytých chorob se mohou rozlomit vlivem silného větru, jako tomu bylo třeba minulý víkend.

Revitalizace tří parků bude stát přes čtyři miliony korun. Město na ně získalo dotace z Evropského fondu regionálního rozvoje a Státního fondu životního prostředí.