Ministerstvo spravedlnosti je překvapené, že na severu Čech probíhá nejméně odvolání proti rozsudkům okresních soudů z celé České republiky. Uvedlo to ve výroční statistické zprávě za rok 2016.

Míra odvolání v civilním řízení v severočeském soudním kraji je nízká pouze 3,46 %. Přitom na severu Čech trvají řízení kvůli velkému množství případů nejdéle.

V trestní agendě je situace podobná. Ministerstvo zjistilo, že okresní soudy na severu Čech mají nejmenší míru odvolání proti rozsudku 16,74 %. Opět nejméně z celé republiky.

DROBNÉ KRÁDEŽE

„Je to logické. Okresní soudy řeší velké množství drobných kriminálních činů, včetně krádeží. Tresty, pokud nejde o několikanásobné recidivisty, jsou mírnější ve snaze dát lidem šanci, aby se vzpamatovali v rámci podmínečného odsouzení. Proto se řada odsouzených neodvolá, když tzv. vyvázli jenom s podmínkou. Opačná situace je u závažných trestných činů projednávaných krajským soudem,“ uvedl místopředseda ústeckého krajského soudu Ondřej Peřich.

Proti rozsudkům u Krajského soudu v Ústí nad Labem a u pobočky v Liberci se loni odvolalo přes 65 % odsouzených.

„Odsouzení se odvolávají proti rozsudkům krajského soudu k Vrchnímu soudu, protože jim hrozí většinou dlouholeté nepodmíněné tresty vězení. Odvolání přinejmenším oddálí jejich nástup do vězení, pokud už nejsou ve vazbě,“ dodal Peřich.

Ilustrační foto
Hacker z Mostu vylákal z lidí statisíce korun

Ústecký advokát Vilém Peřina z vlastní zkušenosti ví, že se proti rozsudku odvolá v trestní i civilní oblasti jenom necelých 40 % účastníků, které zastupuje. „V trestních záležitostech hraje velkou roli i větší počet alternativních trestů, proti kterým se klienti většinou neodvolávají,“ uvedl Peřina.

PŘÍPADY SE VLEČOU

Ačkoliv měly soudy na severu Čech od 90. let málo soudců, a proto dlouhé lhůty pro řešení případů, situace se zlepšila. Soudci teď na sever míří prioritně.

„Jenže ve statistikách nevidíme snižování délky soudního řízení. V průměru příliš dlouhá doba řízení je dána právě intenzivním rozhodováním nejstarších případů,“ uvedl místopředseda pro trestní úsek ústeckého okresního soudu Michal Roubíček.

„Je to tím, že pokud skončíme soudní proces například po šesti letech, tím se ve statistikách prodlouží průměrný počet dnů ukončených soudních řízení,“ vysvětlil soudce Peřich.

Dodal, že v minulosti pro nedostatek soudců došlo k velkému nárůstu počtu nevyřízených věcí. Podle výroční zprávy za rok 2016 je délka civilního řízení z celé země stále nejdelší právě na severu Čech.

Pervitin. Ilustrační foto
Policejní agentka poslala drogové dealery k soudu

„Nejpomalejší soudy spadají pod Krajské soudy v Ústí nad Labem a v Brně, což je způsobenou velkou zátěží z minulých let. Problémy začaly již v 90. letech,“ uvádí zpráva. Nejpomalejší soudy jsou v Chomutově (882 dnů), Břeclavi (686 dnů) a Ústí (608 dnů).

Zároveň výroční zpráva upozorňuje, že okresní soudy na severu Čech podle statistiky za loňský rok vyřídily 55 528 případů. Přesto ještě zůstalo přes 30 tisíc věcí k vyřízení.

LAVINA CIVILNÍCH SPORŮ

Místopředseda krajského soudu Peřich zdůraznil, že podle statistik loni zároveň okresním soudům přibylo dalších více než 46 tisíc věcí. „Civilní agenda je velmi zatížená nárůstem nových sporů. Naproti tomu okresním soudům spadající pod Krajský soud v Českých Budějovicích přibylo loni jenom 17 tisíc věcí,“ doplnil.

S jeho názorem souhlasí zpráva ministerstva. „Soudy s největším množstvím nevyřešených věcí na soudce mají také největší počet vyřešených věcí na jednoho soudce. Je tedy patrné, že nyní tyto soudy fungují efektivně,“ píše se ve zprávě.

Nejdelší doba řízení před okresními soudy v trestních věcech je též na severu Čech. Je to proto, že policie tu vyšetřuje nejvíce kriminálních činů. Podobná kriminální zátěž je na Ostravsku.

Loni okresní soudy na severu Čech obdržely 13 546 nových trestních případů a 14 324 trestních kauz vyřešily. Naopak, třeba v Plzeňském kraji musely okresní soudy rozhodovat jenom poloviční množství případů. Nelze se pak divit, že na severu Čech loni nebylo vyřízeno ještě přes 5 tisíc věcí.

„Zpráva ministerstva oceňuje, že počet vyřízených věcí je vyšší než počet nově příchozích spisů, které musí soudy řešit. Z toho plyne, že situace v kraji se pomalu zlepšuje,“ komentuje situaci Peřich.

Ilustrační foto
Soudy na severu zrychlují práci. Případy bez rozsudku ubývají

„Ve zprávě je u vyřizování trestních věcí také uvedené, že výrazné zlepšení situace v kraji nebude záležitostí měsíců, ale let,“ upozornila mluvčí ústeckého krajského soudu Marcela Trejbalová.

Soudce: „Je nutné zvýšit kapacitu věznic.“
Podle soudce pražského vrchního soudu Jana Chocholatého pachatelé hřeší na to, že u okresních soudů dostanou příliš nízké tresty: „Jde o stovky lidí odsouzených třeba k obecně prospěšným pracím, které ani nevykonají, a odsouzených několikrát k podmíněnému trestu. Všechny je poslat do vězení nelze, protože jsou věznice plné. Alternativní tresty jsou pro ty, kteří vědí, že se nechtějí podobných chyb už dopustit. Když je zloděj či násilník zadržen několikrát, dát mu podmínku znamená tolerovat jeho trestnou činnost. Proto je nutné zvýšit kapacitu věznic.“