Zakázku realizovala česká společnost Silnice Topolany. Pro město už pracovala. „S kvalitou její práce a dodávaných asfaltových směsí máme velmi dobré zkušenosti, o čemž svědčí také fakt, že směrem ke společnosti doposud neevidujeme žádné reklamace,“ upřesnila vedoucí úseku přípravy a realizace investic Monika Macherová. Zhruba za měsíc, až dojde k přirozenému odmaštění nového asfaltu, ještě přibude vysoce odolné finální vodorovné dopravní značení.