Pracoval jako velitel směny, který měl na starosti okraje města – Kadaňskou, Nové Spořice, Zadní Vinohrady a okolí Pražské. Teď Jiří Vaníček dočasně vede celou městskou policii a přiznal, že se přihlásil i do výběrového řízení na ředitele.

Na tiskové konferenci nebyl. Novináři si ho „odchytili" na chodbě před kanceláří, až když politici odešli.  „Na špatnou situaci jsme vedení upozorňovali. Ale dostávali jsme jen vyhýbavé odpovědi," říká.

Pracoval jste jako velitel směny. Věděli jste něco třeba o nestandardním vyplácení odměn pro vedení městské policie?
O tom jsme se dozvěděli spíš neoficiálně. A až poté, co byl zahájen audit. Do té doby jsme o tom nevěděli. My jsme se jako strážníci zaměřovali na běžný výkon služby. Co se týkalo finanční stránky fungování městské policie, to šlo mimo nás.

Přesto – mezi strážníky prý panovala určitá nespokojenost. Tu jste nepocítil?
Nespokojenost jsme zaznamenali a také jsme ji řešili s vedením městské policie. Tedy ředitelem a jeho zástupcem.

S jakým výsledkem?
S žádným. Odpovědi byly vyhýbavé, prostě se o tom s námi nebavili.

A slibujete si něco od současné situace?
Od té si slibuji opravdu hodně. Nápravu ve všech oblastech. A z dosavadního jednání s panem náměstkem to vypadá, že je to na dobré cestě.

Co konkrétně byste chtěl?
V první řadě navýšit počet strážníků. My jsme poměrně dost pod stav. V současné době zajišťuje výkon dvaatřicet strážníků a mají na starosti celý Chomutov. Je potřeba zajistit také materiální stránku, vozidla, vybavení…

Jak potom vnímáte fakt, že peníze na další strážníky byly i v minulosti, ale rozdělovaly se na odměnách mezi úzkou skupinu lidí?
Co na to můžu říct? Samozřejmě nám to znesnadnilo výkon služby. Jeli jsme a stále jedeme na samé hranici udržení veřejného pořádku. Takže si vážím všech strážníků, kteří v těchto bojových podmínkách plní úkoly na sto procent.

Odešli kvůli té atmosféře nějací strážníci?
Ano. Přesný počet vám neřeknu, ale každý rok odešlo několik schopných a zkušených strážníků.

Jaký je vlastně současný stav vaší techniky?
Velmi tristní. Máme čtyři vozidla, která jsou vybavena majáky. Dva majáky ale nefungují. A jedno auto, na kterém funguje, je v opravě. Což samozřejmě není dostačující. Taková situace panuje už rok, možná déle. Vedení jsme na to několikrát upozorňovali, ale reakce byla vždy v duchu, že na to nejsou peníze.

Je teď atmosféra mezi strážníky lepší?
Je to rozhodně lepší. Když se zeptáte běžných strážníků, tak vám to určitě potvrdí. Všichni teď máme velká očekávání.

A vy osobně – jaké máte z celé situace pocity?
Vzhledem k tomu, kolik vás tu je (chodba byla plná televizních štábů a novinářů – pozn. red.) a kvůli čemu tady jste, pocit z toho nemám dobrý. Hodí to v očích veřejnosti špatný stín na celou městskou policii a na město Chomutov. Přestože lidi, kteří jsou v přímém výkonu služby za to nemůžou. Ti opravdu dělají, co mohou. To je můj hlavní pocit. Příjemnější je to očekávání do budoucna.