Ještě mu nebylo ani pětadvacet. Před časem se náhodně seznámil se sympatickým mužem, seběhlo se to rychle, nakonec spolu ten večer měli i sex. Bylo to fajn, ale… Mladík z Ústecka tušil, že zrovna tenhle styk mohl být rizikový, a tak šel na testy. Nakazil se. Diagnóza: HIV infekce.

Vloni přibylo v celé republice 251 nakažených. V Ústeckém kraji si diagnózu HIV infekce vyslechlo v roce 2020 14 lidí. „U nás naprostá většina pacientů s HIV infekcí jsou ti, kteří se nakazí rizikovým sexuálním chováním,“ ví Pavel Dlouhý, primář infekčního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice. Dlouhodobě nejvíce případů nových nákaz HIV infekcí v republice je v Praze, loni jich tam bylo 96.

Zatímco v některých státech tvoří významnou část nakažených také narkomani, a u nás se to mezi laickou veřejností také traduje, v ČR to tak není. „V naší republice je velmi nízký podíl HIV infekce mezi injekčními uživateli drog,“ vyvrací primář s tím, že se jedná maximálně o jednotky procent mezi nakaženými.

Nakažený mladík z Ústecka měl štěstí v neštěstí. Přišel včas. „Platí, že čím dříve se o nákaze dozvíme, tím lépe. Můžeme okamžitě nasadit léčbu, a ta je dnes obrovsky účinná. Zastavíme množení viru, nedojde k poškození imunity. Kromě toho, že bude mít vir v těle, zůstane jinak zdravý, nerozvinou se u něj projevy nemoci,“ popisuje současnou moderní léčbu Dlouhý.

Horší je situace, kdy pacient nepřijde v počáteční fázi, ale až v době, kdy se infekce začne projevovat, rozjede se a imunita je už velmi narušená. Čím později nakažený přijde, tím hůře. Tím obtížnější a méně úspěšná je pak léčba. Pak může propuknout konečné stádium nemoci – AIDS. „I dnes se dá na HIV umřít,“ potvrzuje Dlouhý.

Klíčový je čas

Zatímco dříve museli pacienti polykat desítky pilulek, dnes je to ve většině případů jedna tableta denně. „Pokud se o nemoci dozvídáme rychle, na jejím počátku, a včas zahájíme léčbu, bývá prognóza perfektní. Pacienti sice doživotně berou léky a chodí na kontroly, ale jinak žijí prakticky úplně normální život,“ pokračuje primář infekčního oddělení.

Loni se v ČR podle statistik Národní referenční laboratoře pro HIV Státního zdravotního ústavu nově nakazilo 142 lidí s českou národností a 109 takzvaných rezidentů, tedy cizinců s nějakou formou delšího pobytu v ČR, což činí zhruba 43 % nakažených. Ve skupině pacientů s českou národností se podle lékařů jedná převážně o homosexuální přenos, ať už v gay komunitě, či při prostituci nebo třeba i ve vězení. V případě heterosexuálního přenosu se pak prý z velké části jedná o cizince, kteří následně nákazu šíří. Navíc prý případů šíření mezi rezidenty přibývá. Právě u této skupiny je i léčba často složitější, řada nakažených bydlí na ubytovnách, nechtějí také přijít o práci a často se netestují, nemoc se tak může rozvinout.

Zdravotním pojišťovnám v poslední době stále rostou celkové náklady na léčbu pacientů s HIV, vykazují také stále více klientů s HIV. Například u VZP byly průměrné náklady na jednoho pacienta v roce 2019 220 tisíc korun za rok. Podle odborníků není důvodem to, že by nových případů nějak výrazně přibývalo, ale tím, že se pacienty daří úspěšněji léčit, neumírají a dožívají se vyššího věku. V případě zahájení léčby ihned po onemocnění dokonce údajně prakticky stejného, jako kdyby infekci neměli. „Naše republika stále patří k zemím s relativně nízkým výskytem HIV infekce,“ tvrdí primář ústeckého infekčního oddělení.

Odborníci i pojišťovny nabádají hlavně k prevenci, tedy bezpečnému sexu. Kdo má podezření, obává se následků sexu s rizikovým partnerem nebo bez ochrany, nemá váhat s testováním. „Ten, kdo si myslí, že se mohl nakazit, by se měl nechat otestovat. Protilátky proti HIV se vytvářejí zpravidla 2–5 týdnů po nákaze, takže má-li být výsledek testu skutečně spolehlivý, musí uplynout cca 3 měsíce od rizikového chování. Test může na žádost pacienta zajistit jeho praktický lékař, anebo lze využít anonymní testování,“ přibližuje Iwona Navrátilová z tiskového oddělení VZP.

Testy provádí například poradny Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem, Mostě a Chomutově, další odběrová místa lze najít na stránkách tadyted.com nebo aids-pomoc.cz. „Úplně vyléčit HIV stále nelze, léčit ji ale umíme a velmi dobře. Hlavní je přijít včas, než se nemoc rozvine,“ uzavírá primář Pavel Dlouhý.