Důvodem je dopis hejtmanovi, v němž zastupitelé i jako občané Chomutova vyjádřili znepokojení nad dlouhodobým vývojem a současným stavem zdravotnického zařízení. Připomínají, že ještě v roce 2000 nemocnice poskytovala péči v řadě základních i nadstandardních oborů medicíny a snesla srovnání s nejlepšími nemocnicemi v kraji. Vysoce specializované obory, jako onkologie, nukleární medicína či stimulační centrum, nabízely péči daleko přes hranice okresu i kraje. Od té doby však ukončila postupně provoz řada lůžkových oddělení (ORL, plicní, kožní, urologie). Odešlo také nemálo kvalifikovaných lékařů, což omezilo poskytovanou zdravotní péči.