Co nového změna zákona o pohřebnictví přinese?
Novela zavádí zákaz papírových rakví. Budou se moci používat pouze dřevěné, nebo z pětivrstvé lepenky. Konečně budou všichni zemřelí pochováni ve slušných rakvích. Naše firma je používá již roky. Od platnosti novely je budou muset používat i ostatní pohřební služby, jež v současnosti užívají papírové rakve. Novela zavede pokuty za konkrétní přestupky. Což není a spoustu přestupků nelze postihnout.

Co novela znamená pro vás?
Budeme muset třeba vypracovat Řád pro provozování pohřební služby. Pro krematorium je povinný už teď a máme ho. Dále budeme muset technicky připravit zpopelňování „jiných lidských pozůstatků", tedy těch pod 500 gramů váhy.

Obce prý mohou po přijetí novely mít problémy, proč?
Obcím vzniknou problémy s financováním hřbitovů. V současnosti sice už provoz pohřebiště dotují, ale náklady ještě vzrostou. Novela zavádí správci pohřebiště spoustu nových povinností s evidencí.

Bývalá služebna městské policie v Matiční ulici je na prodej.
Služebna v Matiční má zájemce, obvod se obává spekulantů

Co poplatky za hroby?
Ve hře je i sjednocení poplatků za pronájem hrobu, které jsou zatím regulovanou cenou. Tím klesnou příjmy z pronájmu hrobových míst. Vznikne i problém se „sociálními" pohřby. Zákon zná výhradně pojem „Pohřeb na náklady obce". Zatím obce tlačí pohřební služby k co nejnižší ceně, jenže novela zavádí pojem „slušné pohřbení", kde taxativně určuje co je jeho součástí. Tím obcím samozřejmě náklady vzrostou. Ty jim může refundovat ministerstvo pro místní rozvoj, ale nezbude než je pak důsledně vymáhat od dědiců.

Co by se pro vás při obřadech a jejich přípravě změnilo?
Hlavně nemožnost při převzetí v krematoriu zkontrolovat úpravu zemřelého. Nebudeme moci před obřadem otevřít rakev ke kontrole. To právo bude mít už jen vypravitel pohřbu. Nově zaváděné evidenční povinnosti už dávno děláme dobrovolně.

Dostane novelou zákon i nový mravní rozměr?
Bohužel neprošlo zavedení trestného činu hanobení ostatků. Prý současné zákony stačí dostačuje. Zavedení mravního kodexu by ale bylo vhodné.

Plány do budoucna, jak se připravujete na nový zákon?
Největším strašákem novely zákona je takzvaná místnost pro úpravu zemřelých. Většina slušných pohřebních služeb tuto místnost dávno má a nebude s ní mít žádný problém. Naše firma v zásadě splňuje všechny požadované podmínky připravované novely zákona.

Ilustrační foto
Nevytahujte epileptikovi jazyk, reagují odborníci na kolaps v trolejbusu