Památnou bitvu v sobotu 15. října plasticky připomněly speciální prohlídky ve františkánském klášteře a ukázka vojenského ležení. V jeho zahradách totiž rozbil tábor habsburský regiment Wied 1762. Kromě vojenského cvičení tam příchozí mohli vidět také ukázky lovu s dravci a poslechnout si starofrancouzské válečné písně.

Muzeum, které ve františkánském klášteře sídlí, bitvě věnovalo také výstavu, která potrvá až do konce října.