Kraj gymnázium oslovil už loni na jaře s tím, že jedna z výzev dotačního programu ROP Severozápad bude zaměřena právě na investice do školství. „Dohodli jsme se tedy, že se kraj pokusí získat příspěvek na vybudování multifunkčního centra pro přírodovědné vzdělávání a informatiku, což jsou v současné době preferované obory. Je totiž třeba připravit kvalifikované lidi pro navazující studium i praxi. V regionu chybějí firmám především techničtí odborníci. Centrum zároveň umožní rozvinout obory chemie, fyziky, biologie a informačních technologií, které postihují unikátní zaměření vzdělávacího systému našeho gymnázia," vysvětlil jeho ředitel Tomáš Oršulák.

Investice spočívá v modernizaci prostor třetího patra budovy gymnázia a jejich vybavení specializovanými přístroji pro výuku vyjmenovaných předmětů. Stavební práce zahrnují výměnu podlahových krytin, opravu omítek stěn, vymalování prostor, nové osvětlení zabudované do podhledů, nové rozvody elektroinstalace včetně přípravy pro zastínění oken a napájení interaktivních tabulí, výměnu dveřních křídel, výměnu umyvadel a vodovodních baterií, úpravu rozvodů vody, kanalizace a plynu.

„Moderního vybavení se dočká laboratoř fyziky a informačních technologií, pořídíme i vybavení pro moderní výuku všech přírodovědných předmětů a environmentálních věd. Jde o měřicí zařízení propojitelná s počítačem. Multimediálně vybavena bude většina tříd a také aula, která se stane setkávacím centrem využitelným jako studijní odpočinkový prostor, studovna s knihami, nebo jako přednáškový prostor pro akce školy," doplnil Oršulák.

Výběrové řízení na dodavatele prací schválili v těchto dnech krajští radní. „Výsledky soutěže tak budeme znát někdy na přelomu června a července. To ale pouze za předpokladu, že se žádná z firem neodvolá," uvedla mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělová. Nové centrum podle ní začne sloužit studentům a učitelům nejpozději na konci letošního roku.