Již tento týden začne dlouho plánovaná rekonstrukce Mostecké ulice. Řidiči, chodci i lidé, kteří využívají městskou hromadnou či linkovou dopravu musí počítat s různými omezeními, které potrvají až do prosince. Rekonstruovat se bude celý úsek mezi ulicemi Čelakovského a Na Příkopech. Opravy se dotknou i křižovatek.

S prvními omezeními by se mohli Chomutované setkat již tento čtvrtek, kdy by měli vlastníci sítí zrekonstruovat kanalizační a vodovodní řad. Teprve poté dojde na opravu celého povrchu silnice. Původní vozovka se nejdříve vyfrézuje, opraví se její podklad a poté se postupně položí nové asfaltové vrstvy.

Průjezdnost se může měnit s každým dnem. „Změny se dotknou pěších, řidičů, MHD, ale i linkové dopravy. Z tohoto důvodu by všichni měli věnovat zvýšenou pozornost aktuálnímu dopravnímu značení a jízdním řádům," upozorňuje mluvčí města Šárka Schönová. Také parkoviště za sportovní halou bude po několik dní při zahájení stavby a při úpravě povrchu vozovky bez příjezdu. Jinak na něj bude možné vjet provizorně z ulice Karla Buriana.

Až bude vše hotovo, uleví se chodcům. Ti se mohou těšit na bezpečnější přechod u sportovní haly a u restaurace Mertin, kde vzniknou nové středové ostrůvky.

Rekonstrukci samotné vozovky bude provádět firma AMP s.r.o. Chomutov, která vyhrála výběrové řízení. Chomutov za odvedenou práci zaplatí tři a půl milionu korun. „Peníze půjdou z rozpočtu města, z fondu na opravy komunikací, kam proudí peníze vybrané z daně z nemovitosti," přiblížila financování Schönová.

 

Jaká omezení čekají ty, kteří využívají městskou či linkovou dopravu?

Městská hromadná doprava

V důsledku uzavírky budou odkloněny linkyMHD č. 3, 6 a 14. Objížďka povede ulicemi Vinohradská Puškinova (křižovatka u soudu) Na Příkopech a odtud budou autobusy pokračovat dále po své trase. Zastávka Mostecká u sportovní haly nebude obsluhována. Při provádění výkopových prací v prostoru křižovatky u Hradčan může dojít ke krátkodobé uzavírce, a s tím související změně trasy linek.

Linková doprava

Autobusy linkyMost Jirkov Chomutov (č. 522565)budou odkloněny do náhradní zastávky v ul. Čelakovského, odtud budou pokračovat do ulice Zborovské na autobusové nádraží.

Spoje linkyBoleboř Jirkov Chomutov (č. 522561)s konečnou na autobusovém nádraží pojedou po stejné trase, spoje končící na poliklinice budou pod gymnáziem odkloněny do Vinohradské ulice, kde budou mít náhradní zastávku. Odtud budou pokračovat po objízdné trase Puškinovou ulicí do ulice Na Příkopech.