Podle scénáře uniklo médium potřebné k chlazení při havárii během běžné údržby a zasáhlo několik pracovníků stadionu. „Cílem cvičení bylo ověřit akceschopnost jednotek požární ochrany a součinnost základních složek integrovaného záchranného systému při tomto druhu zásahu,“ nastínil mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Lukáš Marvan.

Zúčastnilo se ho sedm jednotek hasičů, zdravotnická záchranná služba a policie.