Jedná se o dům zasvěcený sv. Josefovi, který patří k nejstarším ve městě. První zmínka o něm pochází z roku 1717. Jeho přízemí nese renesanční prvky. V domě žil první klášterecký starosta Josef Melzer a v roce 1907 ho koupila hraběnka Kristýna Thun – Salm, která v něm nechala zřídit školku vedenou řádovými sestrami řádu sv. Kříže. Dům je od konce 50. let kulturní památkou.

V průčelí domu jsou v nikách umístěné barokní sošky sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána. Nad vchodem je terakotový reliéf s postavou Josefa a Ježíška. Tyto sochy Karel Meloun loni zrestauroval.

Obnovuje také kapli, která je součástí domu a nese název Klášterecká Madona (Uzdravitelka) s Ježíškem z Agary a Ciboušova. Její součástí bude nově vytvořené sousoší Madony s Ježíškem, které je vytvořené z jednoho kusu leštěného kamene vytaženého z řeky Ohře. Postavy mají na hlavách restaurované renesanční korunky nově posázené 19 jaspisy a ametysty, pocházející z Klášterecka. Za nimi bude vitráž podle umělcova návrhu.

„Je to takový dada-návrh, na kterém jsou ztvárnění nejen svatí, ale i členové mé rodiny,“ zmínil Meloun. „V jednom poletí nad Ježíšem letadlo, v něm je můj zeť. Figura sv. Patrika má zase můj obličej a v medailonu je tvář mé paní,“ dodal s úsměvem umělec, který rád provokuje.

Umělecké vitráže podle jeho návrhu vytvářejí manželé Kantovi z Lubence, kteří se profesionálně věnují prastarému řemeslu známému jako vitrážnictví. Pod vitrážemi budou zasazené dva velké kusy jaspisu a ametystu, které odkazují k nalezišti těchto polodrahokamů v Ciboušově na Klášterecku. Právě odsud pocházejí stejné polodrahokamy, kterými si nechal vyzdobit kapli sv. Kříže na Karlštejně císař Karel IV.

Obnovovaná soukromá kaple sice nebude veřejně přístupná, její umělecká výzdoba ale bude trvale viditelná z náměstí. Slavnostní odhalení Karel Meloun plánuje na červen.