První písemná zmínka o Hošnicích pochází z roku 1203, kdy patřila většina vsi oseckému klášteru. Podle českého statistického úřadu tam žije k šedesáti obyvatelům.