„Bohužel v krajském rozpočtu v tuto chvíli nejsou finanční prostředky, je tedy nutné hledat jiné možné zdroje financování,“ tlumočil postoj kraje mluvčí Martin Volf. „Jednou z uvažovaných variant je vyvolat jednání s Ministerstvem kultury, protože sbírka má bezesporu celostátní význam,“ doplnil.

Podle náměstka hejtmana pro kulturu Jiřího Řeháka (Spojenci pro kraj) jsou dvě varianty toho, jak se může věc odvíjet dál. „Po volbách se na Ministerstvu kultury stane to, co by se očekávalo, že stát pochopí celostátní význam této sbírky a skrze své organizace vstoupí razantním způsobem do děje,“ uvedl pro Chomutovský deník. „Druhá varianta je, že se najde mecenáš,“ doplnil.

Jak uvedl, současná situace není pro kraj přijatelná. „Nemáme dost financí ani pro své příspěvkové organizace, takže nemůžeme stavět nové muzeum v situaci, kdy se omezují prostředky a propouští se,“ upozornil s odkazem na pandemii covidu a všeobecné škrtání v rozpočtech.

Muzeum prosadilo bývalé vedení kraje v čele s komunisty, po říjnových volbách se ale koalice změnila a má jiné priority.

Ústecký kraj je ovšem smluvně vázán. Před půldruhým rokem podepsal s dcerou Emila Příhody Zuzanou Heroldovou, která sbírku vlastní, smlouvu o výpůjčce sbírky historických vozidel a s nimi souvisejících předmětů. Jedná se o archivní materiály, díly historických vozidel a dílenské vybavení včetně pohonných hmot, dobového nábytku a jiných upomínkových předmětů. Spolu se 112 historickými automobily, muzeální kolekce čítá 407 153 kusů. Uložená je prozatím na dvou místech Chomutovska.

Co říká ministerstvo
Ministerstvo kultury zajistilo ochranu sbírky na žádost vlastníka zahájením registrace v Centrální evidenci sbírek dle příslušného zákona. S vlastníkem sbírky jsme v pravidelném kontaktu. Po vyjasnění dalšího postupu mezi vlastníkem a Ústeckým krajem (zásadním limitem, který je třeba nejdříve vyřešit, je smlouva mezi vlastníkem sbírky a Ústeckým krajem o dlouhodobém pronájmu sbírky - 30 let), bude nadále připraveno jednat o co nejvhodnějším řešení s ohledem na současné možnosti. V tuto chvíli totiž nemáme kvůli vysokým finančním výdajům v souvislosti s pandemií covid-19 v rozpočtu finance na koupi sbírky.
Michaela Lagronová, tisková mluvčí Ministerstva kultury ČR

Smlouva je podepsaná na třicet let, kdy sbírka je sice zapůjčena bezúplatně, kraj se ale zavázal, že pro ni vybuduje odpovídající expozici, ponese veškeré provozní náklady a sbírkovým předmětům zajistí odbornou péči. Součástí dohody je i to, že následně bude polovinu výnosu ze vstupného odvádět majitelce sbírky.

Jako muzeum mají posloužit zrekonstruované bývalé tovární haly ve Ctiborově ulici, kdy jsou náklady na obnovu odhadované na zhruba 27 milionů korun. Krajští zastupitelé se usnesli, že maximálně je možné uvolnit částku 50 milionů. Kraj už zaplatil 1,7 milionu korun za financování architektonické studie, zajištění společné dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby, autorský dozor, správní poplatky a součinnost při jednání komise pro výběr dodavatele.

Sbírka Emila Příhody patří k největším jednoznačkovým sbírkám na světě. Nejstarším automobilem v ní je pololimuzina z roku 1908. Kolekce obsahuje automobily včetně kabrioletů, limuzin, motocyklů nebo například popelářského či pohřebního vozu a například i dvousedadlovou Praga piccolo reklamní Hašlerku z roku 1928.

Kolekce byla dříve umístěna v muzeu ve Zbuzanech, to však bylo kvůli rodinným sporům uzavřeno. Emil Příhoda, který ji shromáždil a bez ohledu na vlastnictví vystupuje jako její správce, zatím nejnovější vyjádření kraje nekomentuje. „Nemám od něj žádné oficiální vyjádření,“ zkonstatoval.