Hladina Kamencového jezera je zhruba o půl metru níže, než by měla být. Může to být odparem, úbytkem spodních vod, prověřuje se ale také možnost, jestli voda někudy neutíká. Co je skutečnou příčinou, určí odborníci z Výzkumného ústavu vodohospodářství v Praze, kteří situaci analyzují a nakonec pro Chomutov zpracují posudek. Na jeho základě pak může město přijmout opatření.

„Hladina nám radikálně klesla, proto jsme požádali o spolupráci hydrogeology z výzkumného ústavu. Připravují pro nás odborné posouzení, abychom věděli, jaké jsou příčiny úbytku vody,“ potvrdila vedoucí odboru životního prostředí Dagmar Mutinská. „Na jeho základě pak město přikročí k následným opatřením, aby úbytek vody nebyl do budoucna tak velký,“ doplnila.

Voda z jezera začala mizet začátkem léta. „Vypozorovali jsme, že když pařilo – bylo 27 stupňů Celsia a více a v areálu bylo na 4 500 lidí, ztrácel se tak centimetr vody denně,“ zmínil vedoucí areálu Karel Ton, který v posledních týdnech pravidelně provádí měření pro výzkumný ústav. „Zhruba od září hladina stojí a neubývá, stále ale chybí 55 centimetrů,“ zkonstatoval. V nejhlubším místě, které je vedle „stovky“, voda nedosahuje původních 3,5 metru a břehy i část pevně usazených mol jsou obnažené.

Proměna neunikla návštěvníkům jezera. „Chtěli bychom vědět, co bude s Kamencovým jezerem. Bydlím přímo u něj, a když tam přijdu, voda utíká pryč,“ dotazoval se například na nedávném veřejném projednání, které se týkalo obnovy areálu, jeden z přítomných. „Ještě jedno léto a nebudu muset plavat, abych se dostala z jednoho břehu na druhý. Postačí, abych jezero přešla,“ obává se Markéta Vydrová.

Stopy hledají potápěči

Tím, že hladina stojí a neklesá dále, převládá názor, že by mohlo jít o odpar. „Odborníci, se kterými jsme zatím měli možnost jednat, se k tomu přiklánějí,“ zmínila Věra Fryčová, ředitelka zooparku, ke kterému Kamencové jezero náleží. „Přáli bychom si tedy, aby vydatně zapršelo a napadl dostatek sněhu a hladina se zase zvedla k normálu. Závěry a návrhy, jak úbytek vody řešit, jsou ale na odbornících výzkumném ústavu,“ zdůraznila.

Město současně nechává prověřit, jestli voda někudy neuniká. „Prověřujeme, jestli se něco takového nemohlo stát prací na novém mole,“ potvrdil náměstek primátora David Dinda (Nový sever). „Kdo se pohybuje na jezeře, patrně viděl čety potápěčů, které nejen čistí dno, ale také hledají tyto mechanismy,“ dodal.

Kvůli vysokým teplotám se v posledních letech více odpařuje voda a hladina vodních ploch se snižuje v rámci celé České republiky. Potíže má s tímto jevem například jezero Most na Mostecku, které vzniklo zaplavením hnědouhelného lomu. Kvůli odparu ho bylo potřeba dopouštět, což stálo miliony korun. Stejně tak muselo město Most v srpnu dopouštět jezero Matylda, jehož hladina klesla o půl metru. Bylo to kvůli odparům, ale také kvůli závadě ve výpusti.