Kromě nalepovací známky do soutěžní karty získali všichni, kdo prošli trasou známého detektiva a přinesli si svou fotografii, také průkazku do detektivní školy. Všichni holmesologové, kteří se do knihovny vydali, však museli nejprve na všech stanovištích prokázat poctivé znalosti tohoto soukromého očka. Ten kdo právě nesoutěžil, mohl se pobavit na dopravním hřišti nebo využít prostor herničky, která se v knihovně nachází. U všeho dění samozřejmě nechyběla oblíbená Koza Róza. Další, tedy desátou akcí Rodinného zápolení, budou již 22.října Živé sochy.