Návštěvníci zhlédli ukázky už téměř zapomenutých řemesel, ochutnali jídlo jako ze starých královských tabulí a pobavení našli u rytířských soubojů. Velký ohlas sklidil také kat, který na místě mučil nešťastníky a dobrovolníky z řad návštěvníků.