Nechyběl Lucifer ani kniha hříchů, která u malých dětí byla občas pěkně plná poznámek. Nejhůře na tom byl malý chlapec s příznačným čertovským jménem Barnabáš.