Premiér Andrej Babiš při nedávné návštěvě Ústeckého kraje uvedl, že situaci by pomohlo „vyléčit“ zřízení pobočky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (UK) přímo v Ústí. Slibuje si od toho více lékařů v jednotlivých regionech. „Budu se snažit o tom s panem rektorem UK Zimou jednat,“ přislíbil Babiš.

Jeho slova uvítali i představitelé KZ. „Myslím, že jsme u premiéra našli pochopení. Nebudeme mluvit o tom, že tady bude fakulta, ale měli bychom být pracoviště Univerzity Karlovy,“ řekl předseda představenstva KZ Jiří Novák.

Má to však háček. Pražská univerzita o tom neuvažuje. „Vytvoření pobočky lékařské fakulty či další lékařské fakulty kdekoli v ČR neřeší problém nedostatku lékařů, jejichž počet při nástupu na fakulty je více než dostačující. Musí však být řešeno uplatnění absolventů těchto fakult zejména v regionech, kde jich je nedostatek,“ uvedl mluvčí UK Václav Hájek s tím, že v sousedním Rakousku jsou tři lékařské fakulty a jedna soukromá. V ČR je lékařských fakult osm.

Tříštění sil

„Vznikem pobočky či lékařské fakulty by docházelo pouze k dalšímu tříštění současných sil a ředění už tak omezených zdrojů know-how. Už nyní je nedostatek vyučujících anatomie a jiných teoretických oborů. Vznik další fakulty znamená navíc další výdaje na technologie a především první absolventy až za cca 8-10 let,“ reagoval Hájek.

Nezbytným krokem, jak dostat do regionu lékaře, je podle něj hlavně vytváření příznivých podmínek, mezi něž patří platy, byty, osobní rozvoj a specializační vzdělávání, ale také udělování stipendií studentům v průběhu studia. „UK je připravena i do budoucna v této oblasti úzce spolupracovat,“ podotkl Hájek. Stipendia studentům zdravotnických oborů jak Ústecký kraj, tak KZ už uděluje.

Pražská univerzita má celkem pět lékařských fakult, tři v Praze, jednu v Plzni a jednu v Hradci Králové. Všechny spolupracují s krajskými a okresními nemocnicemi v rámci výuky, například v Liberci, Českých Budějovicích, ale i v Ústí. Svou vlastní lékařskou fakultu zatím nebude mít v Ústí ani tamní Univerzita J. E. Purkyně (UJEP).

„Zatím to bohužel není podle současné legislativy možné, a proto jdeme cestou postupného zřizování klinik. Ustanovení klinik má stěžejní důležitost pro naši fakultu zdravotnických studií (FZS), která usiluje o to, aby se Masarykova nemocnice v Ústí stala fakultní nemocnicí. K dnešnímu dni máme 11 klinik,“ vysvětlil rektor UJEP Martin Balej. V současní době se univerzita soustředí i na přesun FZS z centra města do areálu Masarykovy nemocnice. Odhad nákladů na novou stavbu je 305 milionů korun.

„Dokončili jsme projektovou dokumentaci a připravuje se veřejná soutěž na dodavatele stavby. Předpokládané dokončení stavby a přesun fakulty do nové budovy je plánován na rok 2021,“ dodal Balej.