Městu měla vzniknout škoda ve výši 1,4 milionu korun. Oba obvinění však jakoukoliv vinu odmítají a tvrdí, že jede o politickou záležitost.

Trestní oznámení na Kateřinu Mazánkovou podal po třech letech rovněž bývalý starosta Jan Houška, jehož Mazánková ve funkci nahradila. Podle Houšky měla v době, kdy byla vedoucí odboru rozvoje a investic města, předčasně proplatit několik faktur, či zvýhodnit jednu z firem.

V pondělí dopoledne si bývalá starostka Kateřina Mazánková a někdejší místostarosta Tomáš Šroubek vyslechli obžalobu, která se týkala zpracování žádostí o dotace a následné realizace výběrových řízení na zateplení škol, školky a revitalizaci zámeckého parku.

Jako první předstoupil před soud bývalý druhý místostarosta, který se rozhodl v této záležitosti poprvé vypovídat. „Vzhledem k tomu, že vyšetřování policií bylo vedeno nestandardním způsobem, tak vypovídám až nyní," řekl Šroubek soudu.

Nejprve přiblížil, jaké v té době byly na radnici v Klášterci nad Ohří vztahy ve vedení. „Mezi mnou a starostou Houškou v té době panovalo velké napětí. V řadě názorů jsme se rozcházeli. Navíc výzva k čerpání dotace na realizaci projektů na zateplení škol, školky a revitalizaci parku byla vyhlášena těsně před Vánocemi a žádost musela být podána do konce ledna," uvedl Šroubek. Kvůli tomu nebylo podle něj možné připravit žádost o dotaci bez externí firmy. „Jednalo se doslova o šibeniční termín," řekl Šroubek. Proto se prý dohodli, že pomůžou zhotovitelé. To, že by odměna pro zhotovitele byla neúměrně vysoká, odmítá. „Šlo o standardní výši pro tehdejší dobu obvyklou," uvedl Šroubek. Odměna byla rozdělena do dvou částí. První část za zpracování projektu a druhá část poté, co se podaří získat dotaci. Pět zakázek dostala firma Technoexsport a šestou Miroslav Dostál.

Podle Šroubkova vyjádření zadat zakázky firmě Technoexport navrhl Jan Houška a smlouvy na všechny zakázky ve 24 vyhotoveních osobně podepsal. Smlouvy poté odsouhlasili i radní. Nebylo možné cokoliv zatajit," bránil se u soudu Šroubek. Popřel také, že by firmy znal.

Poté vysvětlil, proč se šest zakázek soutěžilo samostatně a ne jako jedna zakázka. „S vedením města jsme se dohodli, že z časových důvodů bude lepší, když se budou jednotlivé zakázky soutěžit samostatně. Se souhlasem starosty bylo možné oslovit jen jednoho zhotovitele. S tím starosta Houška souhlasil a tak se také stalo", uvedl Šroubek.

Žádosti se povedlo zpracovat včas a pět z nich bylo úspěšných. Sto milionovou dotaci na revitalizaci zámeckého parku však následně město vrátilo. Proto se zrealizovaly pouze čtyři projekty. „Za svou práci jsme tehdy sklidili pochvalu," vzpomínal Šroubek. Následnou kontrolou poskytovatel dotací Státní fond životního prostředí shledal vše v pořádku.

Druhá předstoupila před soud Kateřina Mazánková. Vypověděla, že na radnici nastoupila v roce 1996 a neměla zde žádné problémy. „Nikdo mi nikdy nic nevytkl," uvedla. Vypověděla, že jako úřednice nebyla kompetentní k proplácení faktur a s e-mailem nemanipulovala. Pak vylíčila, jak jí k vyšetřování předvedla policejní eskorta a ona kvůli tomu skončila v rukou lékaře. Při této výpovědi se u soudu rozplakala. Následně předsedkyně senátu chomutovského soudu Andrea Martínková jednání přerušila. Líčení bude pokračovat v lednu výslechem Mazánkové. Vypovídat by měl i Houška a bývalá tajemnice městského úřadu Lenka Antolová.