Až exekuční příkaz probral z letargie dva dlužníky, aby začali řešit své dluhy vůči městu. Ten totiž zablokuje možnost nakládání s bytem či domem, navíc hrozí, že ho exekutor prodá v nedobrovolné dražbě.

Město nejprve dlužníkům zasílalo výzvy a upomínky. Jenže ti hráli „mrtvého brouka" a nereagovali. Svoji situaci začali řešit až po vydání exekučního příkazu. „Teď nemohou byty či dům převést, prodat, dát do zástavy ani jinak zatížit. Pokud ani nyní své dluhy nezačnou splácet, půjdou do nedobrovolné dražby za dvě třetiny odhadní ceny," vysvětlil ekonom města Jan Mareš.

Do exekuce se dostaly dva chomutovské byty a jeden dům s pozemky v blízkosti města. Dva dlužníci ze zmíněných tří dlužníků rychle přispěchali na magistrát a domluvili si splátkové kalendáře. Třetí si exekuční příkaz nevyzvedl z pošty, tak mu bude doručen náhradním způsobem.

K zabavování nemovitostí nevedly malé dluhy, ale nezaplacené pokuty ukládané stavebním, živnostenským úřadem nebo opakované pokuty za dopravní přestupky. Dluhy hříšníků byly od 25 do 80 tisíc korun.

U malých pohledávek se nemovitosti obvykle nezabavují, ale je možné zde zřídit zástavní právo až do úplného uhrazení pohledávky. „Vždy platí, že je nutné své dluhy řešit. Pokud nemá dlužník na zaplacení celé částky, je možné sepsat splátkový kalendář a rozdělit platby do několika částek. Je to lepší řešení než nečinně čekat na exekutora," dodává ekonom Mareš.

Jak k tou dodal primátor Jan Mareš, město využívá všech prostředků, jak se domoci svého práva. „Naším primárním cílem není zabavovat objekty k bydlení, ale přimět dlužníky, aby svoje dluhy začali řešit a splácet," dodal.