Chomutov je dlouholetým členem Euroregionu Krušnohoří, který vznikl jako dobrovolné zájmové sdružení měst a obcí, spolků nebo firem pěti českých a dvou německých okresů. Členství umožnilo městu čerpat dotace na řadu projektů.

Cílem sdružení je podpora přeshraniční spolupráce v různých oblastech. „Pravidelně hodnotíme předložené projekty přeshraniční spolupráce, připravujeme ale také koncepce a strategické dokumenty. Navíc jsme se podíleli na přípravách nového programu přeshraniční spolupráce na období let 2014 až 2020," uvedl předseda komise pro hospodářství a turistiku Euroregionu Krušnohoří a náměstek chomutovského primátora Martin Klouda.

Dotační programy mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko mají zanechat trvalé stopy ve společném území obou států. Jejich cílem je udržitelný územní rozvoj pomocí společných hospodářských, sociálních a kulturních aktivit.

„Prioritou v novém programovacím období pro nás bude profesní vzdělávání s praxí v sousední zemi a společná turistická nabídka a propagace Krušnohoří," řekl Klouda.

Chomutov z programu Cíl 3 čerpal od roku 2010 příspěvky ve výši 90 tisíc eur (asi 2,25 milionu korun) na projekty spolupráce mladých hasičů, hornické tradice při chomutovském krušení, na centrum krušnohorského lidového umění nebo marketing partnerských měst Chomutov a Annaberg-Buchholz.

V současné době je Chomutov partnerem projektu dětské Vánoce v Krušných horách, na který by město mělo získat přes 100 tisíc eur (přibližně 2,75 milionu korun).

Při získávání a čerpání dotací z programu Cíl 3 byly úspěšné i městské organizace Podkrušnohorský zoopark, mateřské školy či společnosti Kultura a sport a Sociální služby. (schö, r)