Státní společnost ČEPS chystá výstavbu nového vedení velmi vysokého napětí mezi transformovnami Výškov na Lounsku a Hradec na Kadaňsku. Povede vedle současného elektrického vedení, dojde tak k jeho zdvojení. Ústecký kraj k tomu vydal v rámci posuzování vlivu na životní prostředí souhlasné stanovisko, zároveň stanovil desítky podmínek, za kterých se nové vedení může stavět a provozovat.

Například u Tuchořic se má provést kontrolní měření elektrického a magnetického pole a také hluku, u Nechranic se zase mají sledovat střety tažných ptáků s vedením a vyvodit z nich případně opatření. Trasa povede kolem Nechranic, jižní částí Žatecka a kolem Postoloprt.