Jak zástupci Městské policie Chomutov upozornili na své facebookové stránce, téma elektrokoloběžkářů je v těchto letních měsících velmi aktuální. Strážníci je řeší při protiprávním jednání a upozorňují, jak se mají na tomto dopravním prostředku chovat.

„Jeden příklad za všechny: v ulici Školní se měla nacházet skupina osob na elektrokoloběžkách, která po cestě spáchala hned několik dopravních přestupků – jízda přes přechod pro chodce, po chodníku, do protisměru, jízda ve vícero osobách. To vše zaznamenala i obsluha městského kamerového dohlížecího systému,“ upozornili chomutovští strážníci s tím, že události předají k dořešení na místní magistrát. 

Toto video z kamerového systému MP Chomutov upravila rozmazáním a zveřejnila jako příklad nesprávného používání elektrokoloběžek.

Strážníci, Policie ČR a portál robotworld.cz připomínají občanům pravidla,
jak se mají na těchto strojích chovat:

Pro jezdce na koloběžce platí stejné povinnosti, jako pro cyklisty:
- Jezdí se po pravé straně vozovky s dostatečným bezpečnostním odstupem.
- Pokud existuje na vozovce jízdní pruh pro cyklisty, jezdec na koloběžce je povinen ho použít.
- Jezdci na koloběžce mohou jet jenom jednotlivě za sebou, nikoli vedle sebe.
- Motoristé předjíždějí cyklisty/koloběžce zásadně zleva.

Koloběžky na chodníku:
- Pohyb po chodníku je umožněn jen pro osoby ve věku do 10 let.
- Povinnost do 18 let věku za jízdy použít ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.
- Jedinec do 10 let se může pohybovat bez dozoru osoby starší 15 let pouze na cyklostezce, na stezce pro cyklisty a chodce a v obytné zóně po celé její ploše.
- V pěší zóně se smí pohybovat jen tehdy, pokud dopravní značka povoluje vjezd cyklistů.
- V „Zóně pro cyklisty“ je nejvyšší povolená rychlost 30 km/hod.
- Pokud se jedinec do 10 let věku pohybuje na silnici, je nezbytný doprovod osoby starší 15 let, sám může jet na silnici až po dosažení 10 let.
- Před jízdou i během ní je zakázáno požívat alkohol.
- Při jízdě na společné stezce pro chodce i cyklisty nesmí být chodci osobami jedoucími na kole nebo koloběžce nijak ohrožováni.
- Za snížené viditelnosti je vyžadováno předepsané osvětlení i odrazky.