Zahájení stavby elektrárny Prunéřov II plánuje ČEZ na březen příštího roku, řekl mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy Ota Schnepp.

Nové studie podle ekologů dokazují, že v dobývacím prostoru Tušimice nebude vzápětí po dokončení Prunéřova II dost uhlí. To by znamenalo, že ČEZ by provozoval elektrárnu kratší dobu, a nesplnil tak závazky dané okolním obcím, uvádí EPS. „Druhou možnou variantou je, že ČEZ by po většinu doby plánovaného provozu elektrárny uhlí dovážel odjinud, což by učinilo celý projekt ekonomicky ještě nevýhodnějším, než v současné době je a přineslo dodatečnou zátěž pro celý region v podobě transportů milionů tun uhlí ročně,” uvedl EPS.

Podrobné údaje Severočeských dolů a České geologické služby Geofond navíc podle ekologů dokládají, že zdejší uhlí má nižší výhřevnost, než ČEZ garantuje. Horší kvalita uhlí znamená, že by ČEZ buď musel v modernizovaných blocích spálit více uhlí, nebo vyrobit méně elektřiny, dovozuje EPS.

ČEZ tvrzení ekologů vyvrací. „Podle odborně spočítaných, ověřených, expertně oponovaných, se státní správou projednaných a soudním znalcem potvrzených výpočtů bylo k 1. lednu 2011 v dole Tušimice 252 milionů tun vytěžitelných zásob uhlí v kvalitě odpovídající záměru modernizace elektrárny Prunéřov II. Díky homogenizační skládce jsou navíc Severočeské doly také schopny garantovat, že palivo bude mít potřebné parametry,” řekl Schnepp.

Všechny závazky včetně dodávky tepla městům a obcím je firma údajně schopna garantovat. EPS chce podle něj pouze vyvolat obstrukce při povolovacím procesu.

Elektrárna Prunéřov I, která má výkon 4x110 megawatt, ukončí provoz k roku 2018. Prunéřov II. bude mít podle Schneppa o 300 megawat nižší výkon a přitom bude vykazovat vyšší účinnost, a tedy bude mít menší spotřebu uhlí.

Zahájení stavby je naplánováno na březen, vše ale závisí na získání stavebního povolení. Náklady na stavbu přesahují 20 miliard.