Celková plocha území lomu se rozkládá na ploše kolem 28 kilometrů čtverečních. Zasahuje katastr Horního Jiřetína, Mostu a na Chomutovsku Vysoké Pece a Vrskmaně.

Jádrová zóna s budoucí národní přírodní památkou je navržená na rozloze zhruba 12 kilometrů čtverečních. Část území má být ponechána přirozenému vývoji, aby vznikla pestřejší a bohatší krajina. Včleněno do ní bude i arboretum Jezeří a vodní plocha. Ta se má rozlévat na zhruba 502 hektarech, což je zhruba 40 procent území. Oproti původním představám má být o něco menší, stále však takřka dvojnásobné oproti populárnímu jezeru Most. Zbytková jáma má být napouštěna přirozeně díky spodní vodě a potokům, které stékají z hor.

Vodní dílo Nechranice.
Propojení Nechranic a dolu. Na Ohři se uvažuje o obřím vodním díle

Další plocha lomu v budoucnosti nabídne nejen relaxaci u vody s naučnými stezkami, vyhlídkovými místy a cyklotrasami, ale i bydlení či průmyslové zóny založené na nejnovějších technologiích. Vyrůst tam má výzkumný park, přečerpávací elektrárna a solární elektrárny. Prostor dostanou nové formy zemědělství, například se uvažuje o stavbě akvaponické farmy.

Proměnu lomu chystá těžařská Skupina Sev.en v rámci projektu Green Mine.

K záměru se v lednu vyjádřily obce a další strany. Vysoká Pec na Chomutovsku požadovala, aby se do posouzení záměru zahrnulo dopravní napojení po bývalé silnici z obce k lomu, kterou dnes těžební společnost využívá k obsluze severozápadních svahů. Zároveň je tam umístěna „vyhlídka“ na lom ČSA. Jedná se o jedinou spojnici mezi obcí a navazující turistickou trasou se zámkem Jezeří.

Po skončení těžby v lomu ČSA má na Mostecku vzniknout další vodní plocha. V budoucnu tam má být Komořanské jezero. Vizualizace.Známý zámek Jezeří na Mostecku dnes stojí na okraji těžební jámy. V budoucnu by měl být pohled na jeho okolí mnohem utěšenější.Zdroj: se svolením Skupiny Sev.en

„Vzhledem ke skutečnosti, že se lokalita stane turisticky atraktivní, je tudíž předpoklad enormního nárůstu dopravy po této komunikaci k jádrové ploše,“ vyjádřila se obec pod vedením starosty Milana Čapka.

Podle zástupců Horního Jiřetína si zvláštní pozornost zaslouží plány, týkají se přečerpávací elektrárny a také zámeckého arboreta Jezeří, jehož středem má procházet vedení zvlášť vysokého napětí. „A to v celé délce této cenné lokality. Z hlediska ekologického a krajinářského je takové řešení nepřijatelné. Arboretum by bylo realizací uvedeného objektu v navržené trase zcela znehodnoceno a bez nadsázky lze říci zničeno,“ namítli představitelé města v čele se starostou Vladimírem Buřtem. Požadují proto, aby se vedení vymístilo.

Námitky má také spolek Greenpeace ČR. Dotýkají se hlavně plánů stavět solární a přečerpávací elektrárnu, přičemž ty mají být posuzovány zvlášť a později. „Stavba přečerpávací elektrárny tak, jak je v dokumentaci představena, rozhodně zasahuje do lokality vzácných bučin, které jsou součástí Evropsky významné lokality Východní Krušnohoří. Nedá se tedy vyloučit významný vliv stavby přečerpávací elektrárny na soustavu Natura 2000,“ uvádí spolek. Proto žádal o posouzení záměru podle zákona o ochraně přírody a krajiny.

Těžební rypadlo RK5000 by se po svém přesunu mohlo stát turistickou atrakcí.
Gigant z lomu ČSA by se mohl stát turistickou atrakcí, bez stěhování to nepůjde

Podle krajského úřadu však plány ekologické obnovy lomu ČSA nemají významný vliv na životní prostředí a nebudou dále posuzovány podle příslušného zákona.

Zbytkovou jámu má těžební společnost začít napouštět přirozenou cestou v roce 2026. Celý proces by měl zabrat zhruba patnáct let.

Důl ČSA

Lom ČSA u Jezeří.Lom ČSA u Jezeří.Zdroj: Miloš Žihla

Na jeho místě se dříve rozkládalo Komořanské jezero. Kvůli těžbě hnědého uhlí se ale vysoušelo.

Těžba byla zahájena v roce 1901. Od roku 1926 lom dodával uhlí do v té době největší československé elektrárny Ervěnice. Dnes uhlí, vytěžené společností Severní energetická, putuje k dalšímu zpracování do úpravny uhlí Komořany. Těžba je však postupně utlumována v návaznosti na územně ekologický limit, který chrání Horní Jiřetín a jeho místní část Černice.

K úplnému ukončení těžby má dojít v roce 2025. Do dolu je možné se podívat díky organizovaným exkurzím známých pod názvem Uhelné safari.

Rozsáhlé území v lokalitě ČSA se postupně rekultivuje. Část zarůstá samovolně – tyto plochy jsou podle přírodovědců velmi cenné. Místy probíhá rekultivace zemědělská s chovem skotu.

Mohlo by vás zajímat: Půjčí vozík, naučí polohovat dědu. V Chomutově vyrostlo výcvikové centrum péče

Zdroj: Deník/Miroslava Šebestová