Co zapříčinilo tragickou smrt dřevorubce, který v pondělí zahynul při práci v červenohrádecké oboře? Podle policie je cizí zavinění vyloučeno, zjevně ale došlo k selhání.

54letý Dřevorubec, který platil za zkušeného, měl za úkol prořezat buk. Pracoval za pomoci horolezecké techniky, kdy byl přivázán ve výšce dvaceti metrů nad zemí a strom shora ořezával. Buk byl ale přestárlý a vyhnilý a v průběhu prací se rozlomil. S mužem se ulomila větev, k níž byl připoután, a po dopadu na zem ho ještě ztěžka udeřila. Ten svým zraněním na místě podlehl.

Dřevorubec pocházel z Libouchce na Ústecku a na práce ho jako subdodavatele najala specializovaná firma, která dostala zakázku od Ústeckého kraje. Ten byl o neštěstí informován teprve včera, tedy s denním zpožděním. „Dodavatel nás o úmrtí oficiálně informoval až dnes. Společně teď řešíme, co se vlastně stalo," uvedla včera tisková mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělová s tím, že bude následně potřeba prověřit, zda dodavatel zajistil bezpečnost práce.

Lesy ČR, do jejichž majetku obora patří, tvrdí, že na možné riziko opakovaně upozorňovaly krajský odbor životního prostředí. „V případě, kdy je porost přestárlý, volíme metodu, při které se celý strom uřízne a odveze z lesa úplně pryč a následně se na jeho místo vysadí strom nový. Náš návrh ale nebyl schválen na krajském odboru životního prostředí, kde si přáli strom jenom prořezat," uvedla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. Kraj měl podle jejích slov klasickou těžbu zavrhnout kvůli tomu, že se na stromě zabydlel Páchník hnědý, silně ohrožený druh brouka, který je zákonem chráněný.

Červenohrádecká obora se navíc nachází v evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří, kde každý zásah musí být předem naplánován a schválen příslušnými úřady.

Samotný kraj ale za nehodu vinu nenese. Podle Víta Tejrovského z Agentury ochrany a přírody krajiny ČR instituce nemají odpovědnost za konečné provedení úpravy porostu. „Je pravda, že státní správa má finální slovo a určuje podmínky, za jakých se bude kácet, v tomto případě s ohledem na ochranu biotopu Páchníka. V žádném případě ale nenese zodpovědnost za konečné provedení prací," upozornil.

Na prořezávky a kácení bývá najímána specializovaná firma, zvláště když se jedná o extrémní podmínky. „Je běžné, že po tom, co si terén prohlédne, od zakázky ustoupí, buď kvůli bezpečnostnímu riziku, nebo proto, že nemá proškolené zaměstnance," přiblížil Tejrovský jaká bývá častá praxe. Právě firma si podle jeho slov musí zabezpečit podmínky práce. „Pachník se zabydluje v odumírajících nebo úplně mrtvých stromech a v takovém případě si firma musí dobře rozmyslet, jestli zvolí metodu stromolezectví nebo využije plošinu," vrátil se zpět k tragickému případu.

Případ v současné době řeší policie.