Sídliště ničí byznys s chudobou, kdy mají majitelé bytů možnost dostat se skrze své chudé nájemníky k penězům z dávek na bydlení. Starosta Kadaně Jiří Kulhánek proto adresoval dopis premiérovi, kde navrhoval změnu zákona. Týkala se vyplácení dávek pouze do výše nájemného v obecních bytech, čímž by stát ušetřil a severočeská města by nemusela čelit přílivu chudých a jejich životnímu stylu. Odpověď nakonec nepřišla z nejvyšších míst, ale z ministerstva práce a sociálních věcí. Podle starosty je neuspokojivá, proto pokračuje v dopisování.

Reakci poslal do Kadaně ředitel odboru nepojistných sociálních dávek ministerstva Jiří Vaňásek. „Chápu vaše obtíže, které vámi popisovaná situace vašemu městu a Ústeckému kraji přináší. Ve svém dopise poukazujete na situaci, kdy podnikatelé pronajímají byty účelově osobám a rodinám, kterým následně stát vyplácí sociální dávky na bydlení,“ odpověděl Vaňásek.

Starosta ve svém původním dopise premiéru Andreji Babišovi napsal, že bývá v příspěvcích a doplatcích na bydlení běžně vypláceno 12 tisíc korun, s tím však ředitel odboru nesouhlasí. „Kadaň svým počtem obyvatel spadá do velikostní skupiny obcí s počtem obyvatel 10 až 50 tisíc. Pro tu jsou normativní náklady na bydlení stanoveny ve výši 5036 korun pro jednočlennou domácnost, 7308 pro dvoučlennou domácnost, 10 045 pro tříčlennou domácnost a 12 712 pro čtyřčlennou domácnost,“ vyčíslil a dodal, že to odpovídá úhradám v obecních bytech. 

Náklady jsou nižší

Na to konto mu však starosta zaslal tabulky se skutečnými náklady na bydlení v bytech, které vlastní město Kadaň, a to včetně služeb a energií. Podle nich vycházejí náklady na nejvýše 4391 korun pro jednočlennou domácnost, 5238 pro dvoučlennou, 5429 pro tříčlennou a 5741 korun pro domácnost se čtyřmi členy. „Z uvedeného vyplývá, že rozdíl mezi náklady na městský byt v Kadani a vyplácenou dávkou na bydlení v Kadani je poměrně výrazný,“ kontroval starosta.

Pro spekulanty jsou zajímavými „zákazníky“ právě početnější rodiny, z nichž mohou v jednom bytě snadno vytěžit tisíce. „Co je asi motivem získat do vlastnictví volný byt a do něj sociálně slabého nájemníka? Logicky nadměrný zisk, který stávající systém umožňuje,“ upozornil starosta.

Pronajímání bytů upravuje zákon, který dává vlastníkovi možnost svobodně si vybrat, koho v něm ubytuje a za jaké nájemné. Na to také upozornil ředitel odboru Vaňásek. „Uvedené právo mu není potřeba upírat,“ namítl Kulhánek. „Dávka na bydlení by však měla být pouhým příspěvkem, jak už naznačuje její název. Nyní je stav takový, že příspěvek na bydlení vysoce převyšuje skutečnou potřebu,“ je přesvědčený.

V psaní dopisů vládě a ministerstvu a v jejich zveřejňování v médiích starosta vidí poslední možnost. 

Plné znění poslední korespondence Kadaně s ministerstvem kvůli dávkám:

Dopis z ministerstva starostovi Kadaně

Dopis z ministerstva starostovi Kadaně

Dopis z ministerstva starostovi Kadaně

Dopis starosty Kadaně na ministerstvo

Dopis starosty Kadaně na ministerstvo

Úhrady za nájemné a služby v některých bytech v Kadani