Víte, jak vypadá hlídka domobrany? Prvně ji můžete vidět v neděli na náměstí 1. máje v Chomutově, kde budou členové občanských hlídek odpovídat na dotazy veřejnosti i médií. I se psy, kteří je mají provázet na jejich pochůzkách po nebezpečných a setmělých zákoutích Chomutova, budou v centru od 17:00 hodin.

„Uvidí, co jsme zač…"

„Chceme hlídky představit. Projdeme se po náměstí, aby nás lidé viděli v reálu, budeme odpovídat lidem, které zajímá, co jsme zač, na dotazy a rozdávat letáky," uvedl Petr Kubaczka, který pro domobrance nechal zaregistrovat nové občanské sdružení Občané sobě. „Současně půjde o další náborovou akci, aby se náš počet rozšířil z dnešních dvanácti členů na ideálních dvacet až třicet," doplnil. Po půlhodině se členové hlídek přemístí z náměstí do městského parku a k hlavnímu nádraží.

Od nápadu k činům

Petr Kubaczka žije v Jirkově a dlouhá léta pracoval jako strážník. Pro založení občanských hlídek, které budou „očima" i „pomocnou rukou" lidem, se rozhodl poté, co v městském parku dvě Rómky bezdůvodně a za bílého dne napadly a surově zbily jeho mladičkou dceru.

Prvně ohlásil svůj záměr založit domobranu prostřednictvím Chomutovského deníku. „Díky tomu se nám podařilo nabrat první členy, bez toho bychom vůbec nemohli existovat," podotkl Petr Kubaczka, který svůj záměr nakonec převedl ve skutečnost. Dopomohli k tomu také sponzoři, například společnost Strix Chomutov a. s.

Jak to bude fungovat

Každá z hlídek má být vybavena cvičeným psem, aby budila větší respekt a nikdo si na ní nedovoloval. Protože jsou jejími členy dobrovolníci, kteří chodí do zaměstnání a pro sdružení pracují zdarma, bude je potřeba nasazovat podle toho, jak sami nahlásí své volno. Podle Petra Kubaczky by bylo ideální, aby každý odsloužil osm hodin týdně. Ideálně ve večerních a nočních hodinách a na odlehlých místech. Jedním z nich bude městský park, další lokality nechce předseda občanského sdružení prozrazovat s ohledem na bezpečí členů. „Rádi bychom se domlouvali s hlídkami strážníků na pokrytí lokalit ve městě, abychom se zbytečně všichni nezdržovali v jedné části," doplnil pro úplnost. Obcházet by domobranci chtěli také školy. Hlídky by se při plném stavu členů měly v ulicích objevovat ob den. Jejich pravomoci budou totožné s pravomocemi běžného občana. Když spatří něco nekalého, mohou volat na tísňovou linku. Pachatele ale také mohou držet až do příjezdu policie v páce. Jejich funkce je především preventivní. Už jejich samotný pohyb po městě může řadu přestupců vyrušit a odradit.

Doprovod nočním městem

Jednou ze služeb domobrany bude doprovod. „Stává se, že má někomu přijet o půlnoci babička na hlavní nádraží a nemá, jak by jí zajistil odvoz. Stačí, aby nám s dostatečným předstihem napsal mail a my ji doprovodíme do města, kde se bude cítit v bezpečí," nastínil Petr Kubaczka, co bude další, dosud nezmiňovanou službou. E-mailová adresa je: domobranec@email.cz. Stejný kontakt mohou využít i další dobrovolníci, kteří by se chtěli přihlásit do řad občanských hlídek. Vítáni jsou také členové z řad Rómů.

Úlohou domobranců nebude jen hlídkovat v ulicích a chránit slabé. Jejich předseda chce rozjet i několik akcí v rámci prevence. Zaměřené mají být na děti, mládež, postižené a seniory. Například plánují pořádání celoročních uličních turnajů v kopané, či výlety do přírody spojené s čištěním řek a úklidem lesů.

Lidé sobě

Občanské sdružení se původně mělo jmenovat Občané sobě, nově bude zaregistrováno jako Lidé sobě. První z názvů si totiž mezitím zaregistrovalo jiné sdružení.