Revitalizace sídliště ve Studentské ulici se týká oblasti zhruba od ostrůvku pod budovou základní školy až kousek před křižovatkou se Žižkovou ulicí. V tuto chvíli jsou zde vytrhané chodníky na prostranstvích mezi panelovými domy, v jejich rekonstrukci se bude pokračovat. „S ohledem na to, že jednotlivá čísla popisná mají vždy jen jeden vchod, počítá se s tím, že přístupy k domům zůstanou zachované," upřesňuje starosta Jirkova Radek Štejnar.

V červenci začne frézování silnice. V úseku Studentská-Vinařická bude nutná dopravní uzavírka, podrobnosti městský úřad včas zveřejní. „Budou se měnit konstrukční vrstvy, jinak to bohužel vyřešit nešlo. Žádáme občany o vstřícnost a pochopení," vzkazuje vedoucí odboru majetku města a útvaru investic městského úřadu Milan Reiner. Z větší části je uzavřeno parkoviště před mateřskou školou ve Studentské ulici, které dodavatel stavby využívá pro zařízení staveniště. Pro parkování aut mohou lidé využít parkoviště v blízkosti kolmá stání před mateřskou školou, dále pod areálem Horník nebo u Horníka nad garážemi. „Žádáme občany, aby respektovali veškerá dopravní značení a informační tabule na stavbě a aby dbali zvýšené opatrnosti a bezpečnosti při průchodu staveništěm," dodává místostarostka Dana Jurštaková. Stavba bude probíhat do konce října. Na zákaz pohybu upozorňují a upozorňovat budou cedule a pásky. Celkové náklady, z nichž výraznou část uhradí dotace určená na Integrovaný plán rozvoje města (IPRM), přesahují 17 milionů. Budování příjezdové komunikace k parkovišti u Mládežnické ulice na vinařickém sídlišti začne v srpnu, ale do té doby tam bude probíhat přeložka horkovodu a plynových rozvodů. Součástí realizace bude také stavba opěrné stěny a instalace veřejného osvětlení. Náklady jsou předpokládány ve výši 5,5 milionu korun, výraznou část dostane město zpět z dotace pro IPRM.

Ke konci srpna by také mělo být dokončeno zateplení budov Městského ústavu sociálních služeb Jirkov v ulici U Dubu.V současné době je zateplena ubytovací část, pokračuje se na pavilonu jídelny a kuchyně. Střecha bude zateplena foukanou izolací, v srpnu přijde řada na dokončovací práce. Celkové náklady dosahují necelých 13 milionů korun, Jirkov na ně uplatní dotaci z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Jirkov zatepluje pomocí dotace OPŽP také budovy školy v Nerudově ulici, náklady jsou vyčísleny na necelých 13 milionů. Ve dvoře hasičárny v Tyršově ulici vyrůstá nová přístavba garáží, kde bude mít jednotka Sboru dobrovolných hasičů moderní šatny včetně skluzné tyče vedoucí do přízemí a sociálního zázemí. Přístavba vyjde na 6,3 milionu a dokončena má být v říjnu.