„Soustředíme se na děti, kterým hrozí špatná známka. Chceme je udržet, aby nesklouzly z klasické základní školy na speciální,“ vysvětluje snažení dobrovolníků ředitel chomutovské pobočky Miroslav Koranda.

Proto docházejí za sedmi dětmi, kde nejméně dvě hodiny týdně společně probírají látku. Čeština a matematika sice v doučování vedou, většinou je ale potřeba projít všemi předměty napříč.

„Vyučování probíhá například ve dvou rodinách, které jsou chudé a rodiče si nevědí rady s tím, jak děti vzdělávat,“ dokresluje Koranda. Za další skupinkou dětí chodí dobrovolníci do sociálního centra na Písečné a deset dětí dlouhodoběji doučují ve speciální buňce v areálu pro nepřizpůsobivé na Dukelské.

Těch, kdo potřebují vytáhnout známky, je stále o mnoho více než dobrovolníci obsáhnou. Proto hledají další kolegy od studentů středních škol až po důchodce. Hlavním měřítkem je, jestli jsou ochotní darovat svůj čas ve prospěch těchto dětí. K deseti dosavadním „terénním učitelům“ se tak v poslední době připojily dvě nová děvčata.

Současně s tím Člověk v tísni rozhazuje sítě a hledá další děti, které potřebují pomoc. „Začali jsme proto i s oslovováním základních škol, aby nás učitelé sami upozorňovali na slabší žáky ze sociálních rodin,“ dodává Miroslav Koranda.