Od PET lahví po nábytek

Dobrovolníci odstraňují naplavené předměty, které se zachytily na březích nádrže. Jsou to zejména různé druhy komunálního odpadu jako PET lahve, různé obalové materiály (plachty, igelity), pneumatiky či vysloužilý nábytek.

Úklid do konce května

„Čištění břehů nechranické nádrže bude v několika termínech pokračovat téměř do konce května,“ uvedl mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský. Jaro je podle něj tradičním obdobím pro likvidaci odpadků, do řek se jich totiž dostane velké množství spolu s táním sněhu. „I když byla tentokrát zima na sníh skoupá, odhadujeme podobné množství odpadků jako v minulosti. Úklid přírodě velmi pomůže,“ doplnil.

Jednotlivci i kolektivy

Do úklidu se zapojují jak jednotlivci, tak i organizované skupiny či firmy. Kromě rybářů a vodohospodářů je to například společnost Unipetrol RPA, Geokešink či studenti kadaňského gymnázia. Povodí Ohře zajišťuje pracovní loď s obsluhou, pytle na odpad, pomoc při organizaci, svoz a likvidaci odpadu.

Za první den 250 pytlů

Jen za první den úklidu dobrovolníci na pravém břehu nádrže pod Novou Vískou a levém břehu pod Semprou naplnili odpadky na 250 igelitových pytlů.

Kontakt pro dobrovolníky

Zájemci o úklid okolí Nechranické přehrady mohou kontaktovat Jana Švejkovského na telefonním čísle 606 757 460 nebo e-mailové adrese JSvejkovsky@poh.cz.

Na zem ne!

Vodohospodáři apelují na lidi pohybující v okolí vodních toků, aby neodhazovali odpadky ve volné přírodě. Je to o přístupu každého z nás, ale zřejmě ještě běh na hodně dlouhou trať,“ konstatoval Svejkovský.