Zapojit se do akce může každý, a to přes web www.krmitka.birdlife.cz. Prozatím se přihlásilo více než 1600 zájemců. „Sčítat budeme po dobu jedné zvolené hodiny. U každého pozorovaného druhu zapisujeme vždy pouze nejvyšší počet současně spatřených jedinců. Vidíme například tři sýkory modřinky, za chvíli je jich šest a po chvíli jen jedna? Zapišme si u modřinky šestku,“ vysvětlila Dita Hořáková, koordinátorka programu z České společnosti ornitologické.

Údaje ze sčítání budou účastníci zadávat on-line na stránkách programu. „Výsledky lze poslat i poštou pomocí papírového formuláře, který je ke stažení na webu, a to do 15. ledna,“ dodal Hořáková.