„Vzhledem k tomu, že jsme tady týden, nemohli jsme do rozpočtu zasáhnout zásadně," uvedl primátor Daniel Černý (PRO Chomutov). „Máme možnost zasahovat ještě v rámci jednání zastupitelstva cestou rozpočtových opatření. Je to částečně flexibilní dokument."

V původním návrhu vedení města ani nic neškrtlo. „Teď se seznamujeme s rozpočtem jednotlivých odborů, snažíme se rozklíčovat všechny nákladové položky," doplnil Černý.

Návrh schválila už nová rada, aby ho mohli 30. března schválit zastupitelé. Pokud návrh odsouhlasí, bude se město dokumentem řídit hned od dubna. Chomutov totiž od začátku roku hospodaří v rozpočtovém provizoriu.

Město letos velké investice neplánuje, zaměří se na výstavbu parkovacích míst, opravy silnic a chodníků. Vyčleněny má také prostředky na spolufinancování projektů Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM). Z velké části je pokrývá dotace z Regionálního operačního programu Severozápad.

Plány a priority nové koalice by se měly objevit až v rozpočtu na rok 2016. Náměstek primátora Marian Bystroň (PRO Chomutov) také před novináři zopakoval, že koalice nechystá žádné velké „betonové" projekty, ale zaměří se na investice do lidí.

Koalice podle Černého počítá například se změnami v dotační politice města. „Ustanovujeme komise, které se budou zabývat grantovou politikou. Pokusíme se ten systém přetvořit, aby byl spravedlivější. Záleží ale také na tom, jak se nám podaří naplnit rozpočet. Podle toho budeme rozdávat," vysvětlil nový primátor.