Do chomutovské nemocnice nastupuje sedm lékařů – čerstvých absolventů lékařských vysokých škol. Vzhledem k tomu, že zařízení dlouhodobě hlásí podstav mediků, a to hned na třinácti odděleních, jedná se o vítanou posilu.

„Jeden nastupuje na internu, dva na gynekologické oddělení, další dva na dětské oddělení a po jednom na chirurgii a neurologii. Přesto to není dost,“ připustil Jiří Vondra, tiskový mluvčí Krajské zdravotní, pod kterou chomutovská nemocnice spadá. „Dá se říci, že nám stále dvacet lékařů chybí,“ dodal.

Za tisíce úvazek na léta


Nedostatek lékařů, který trápí i další nemocnice v Česku, se společnost snaží vyřešit stipendijním programem, s jehož pomocí si do budoucna zavazuje další absolventy lékařských fakult. Ti mají slíbeno měsíční stipendium v maximální výši sedm tisíc korun měsíčně. Za to se zavazují, že si po skončení studia v nemocnici odslouží tři roky. Podle společnosti se tento přístup vyplácí. Do pěti nemocnic ve správě Krajské zdravotní toutu dobou nastupuje celkem třicet absolventů, z nichž mělo třináct uzavřenou smlouvu o stipendijním programu.

Ze sedmi lékařů, kteří nastupují do chomutovské nemocnice, jsou dva stipendisté. Chirurg a jeden z lékařů gynekologického oddělení.

Krajská zdravotní má v současné době uzavřenou smlouvu s dalšími 25 stipendisty a 19 nových zájemců o stipendia přijala pro následující školní rok. Budoucí lékaři mají zájem především o uplatnění v oborech ORL, ARO, gynekologie, chirurgie, ošetřovatelství, farmacie, interna, infekční a rehabilitace.

Podle Vondry měsíčně nastupuje a odchází přibližně pět lékařů v rámci všech pěti nemocnic. „Jde o běžnou fluktuaci,“ upřesnil.