Dalších 42 milionů korun investují Lesy ČR letos. K nejnákladnějším položkám patřila stavba oplocenek chránících listnaté stromy a jedle proti škodám způsobeným zvěří. Nově vysazené stromy byly ošetřeny proti hoření a napadení škůdci.

Silně poškozené porosty ze sedmdesátých a osmdesátých let minulého století tehdy nahradily odolnější dřeviny, především smrk pichlavý, bříza bradavičnatá a modřín opadavý. Ale ani ty neodolaly v průběhu let silným větrům, sněhu a námraze. Smrk pichlavý je napadený kloubnatkou.

Protože se emisní zátěž od 90. let minulého století značně snížila, byly v rámci projektů náhradní dřeviny vykáceny a nahrazeny původními. Do lesů vrací takzvanou Hercynskou směs, tedy srmrk ztepilý v kombinaci s bukem lesním a jedlí bělokorou. Ve spodních partiích Krušných hor byly vysazeny hlavně listnáče.