Zasedání začalo ve 13 hodin v hasičském domě.

13.35 - Náš přenos začíná kvůli technickým problémům se zpožděním. Zastupitelé ale projednávají teprve první body - hospodaření města.

13.45 - Vedoucí ekonomického odboru Josef Koprušťák předložil jednak zprávu o hospodaření města za celý minulý rok a také za první čtvrletí tohoto roku. "Přestože příjmy jsme očekávali vyšší, zatím jsme se s vedením města dohodli, že na nějaká krizová opatření počkáme na výsledky po pololetí," komentoval ekonom obavy z finanční krize. Například Chomutov totiž přijal drsná ekonomická opatření, aby daňové výpadky v rozpočtu ustál.

13.50 - Zastupitel Mikš vystoupil s připomínkou - město by podle něj mělo být v hospodaření už teď opatrnější, aby se nedostalo do problémů. Podobné obavy vznesl zastupitel Vaclík - podle něj budou příjmy od státu vysychat. "Pak se mi zdá, že taková investice do kulturního domu (nákup Beltinu a hotelu Praha) by se měla odložit," uvedla.

13.52 - Starosta obavy vyvrací. "Neříkám, že je to růžové, ale rozhodně to není černé. Pořád počítáme, jsme ve střehu," prohlásil. Podle něj město na jedné straně získalo dotace, se kterými nepočítalo a naopak - některé dotace nedostane, takže jiné původně plánované investice se neuskuteční. K nákupu Beltinu uvedl, že jde o jedinečnou příležitost, která se moc odkládat nedá.

13.58 - Zastupitelé rozbor hospodaření za první čtvrtletí schválili.

14.00 - Dalších devět bodů je z oblasti majetku města - drobné pronájmy či prodeje pozemků, zřízení věcných břemen. Zastupitelé si schválili, že je budou projednávat ve "zrychleném" režimu, jaký je obvvyklý třeba i v jiných městech. Nehlasuje se o jednotlivých bodech zvlášť, pouze se přečtou usnesení a pokud nikdo nemá připomínky, pokračuje se dál. Celý blok se pak schválí najednou. Je to hlavně proto, že zastupitelé k těmto bodům nemívají žádné otázky.

14.10 - Zastupitelé celý blok schválili, samostatně teď budou projednávat návrh na koupi bývalého hudebního klubu Beltine a hotelu Praha, které stojí na autobusovém nádraží.

14.12 - Jak uvedl vedoucí odboru majetku města a investic Milan Reiner, do rekonstrukce bude třeba investovat tři až čtyři miliony korun. Starosta Radek Štejnar doplnil, o budovu by se v případě nákupu starala nově vzniklá organizace Jirkov,s.r.o., která převezme správu městkých nemovitostí po IZ-Realu. O kulturní náplň by se staral KVIZ. Také upozornil, že objekt přináší slušné příjmy v pronájmech kanceláří uvnitř - odhadl je do budoucna až na 900 tisíc za rok.

14.16 -Zastupitel Ivo Brabec se ptal, jaký je rozdíl mezi rekonstrukcí starého kulturního domu a koupí nového. "Co to městu přinese?" vznesl dotaz. Jak starosta vysvětlil, o současný kulturní dům v Ervěnicích nemá už skoro nikdo zájem. "Budování jeho dobrého jména by zřejmě stálo víc než koupě nového kulturního domu," uvedl.

14.20 - Protestuje také Jan Vaclík. Podle něj jednak není na takovou investici vhodná doba kvůli krizi, za druhé v Jirkově jsou podle jeho názoru jiné prostory na kulturu. Zmínil například Červený Hrádek, do kterého město hodně investuje.

14.25 - Na to reaguje zastupitel Bedřich Fryč, ředitel KVIZu, který má pod sebou i zámek. Jak vysvětlil, rytířský sál na hrádku je třeba pro maturitní plesy malý a studentům se nevyplatí si ho pronajmout. Navíc vznesl obavy, aby rozjuchaní maturanti prostory zámku neponičili. Ani další koncerty se tam konat nemohou., "Podle mě ve městě není žádný jiný vhodný prostor pro kulturu, jako představuje Beltine. Trh pro takové zařízení tady rozhodně je," nechal se slyšet.

14.30 - Stanislav Moutelík poukazuje na další problémy spojené s novým objektem. Například parkování, nevelká kapacita sálu kvůli dřívějším úpravám… Nostalgicky zavzpomínal na zašlou slávu hotelu Praha, k nákupu obou objektů za 24 milionů by se ale prý stavěl obezřetně.

14.35 - Stále se diskutuje, jestli pořízení nového kulturního domu není zbytečná. Bedřich Fryč připomíná, co už jednou říkal starosta. "Je to nádherný historický objekt v centru města. Takový objekt je k mání jednou za dlouhý čas. Třeba v Kadani kdysi podobný kulturní dům prodali a teď je tam tržnice," apeluje na zastupitele.

14.40 - Zazněla také otázka, zda Beltine nebude hodně prodělávat. Starosta je podle svých slov přesvědčen, že provozně bude na nule. "Jsem přesvědčen, že nebude ztrátový," dodal.

14.45 - Diskutuje se hlavně o finanční stránce koupě -klub ODS by chtěl vidět nějakou analýzu, rozpočet či odhad. Starosta přidává další argument - cena je rozdělená na dvě dvanáctimilionové splátky, ovšem s tím, že příjem z nájmů by byl od září už příjmem města, přestože druhou splátku dá město až příští rok. "Tím má město ošetřeno, že nebude muset vkládat při rekonstrukci tolik peněz ze svého," dodal starosta.

14.52 - Zastupitelé si vyžádali krátkou přestávku na poradu. Zastupitel Vaclík ještě před ní podotkl, že není přímo proti koupi objektu, jen si chtěl několik věcí vyjasnit. "Být městem, tak ho chci také v majetku. Ale jsem rád, že se o tom diskutuje," uvedl. Jak ještě upozornil starosta, současný majitele Beltinu má ještě druhého kupce. "A kdyby tam mělo vzniknout to, co má v úmyslu tento kupec, tak je to pro město kolapsové," naznačil.

14.54 - Zastupitelé se rozutekli na krátkou přestávku.

15.07 - Přestávka skončila.

15.10 - Zastupitelé nákup Beltinu a hotelu Praha schválili s tím, že na příští zasedání vedení města zastupitelům předloží výši předpokládaných nákladů na rekonstrukci a koncepci využití kulturního domu. Proti byl pouze Michal Batrin.

15.15 -Zastupitelé trochu pozměnili program, přijel totiž zástupce Centra pro výzkum energetického využití litosféry Martin Kloz. Ten zastupitelům osvětlí projekt využívání energie z geotermálních v rtů, tedy z jádra Země. Přibližuje technické podrobnosti a systém, jakým se energie ze Země získává - další informace o projektu najdete zde

15.25 - Jak Martin Kloz informoval, v České republice jsou nejdál v Litoměřicích a Liberci. V prvně jmenovaném městě už mají za sebou jeden průzkumný vrt a mohou už připravovat projekt na výstavbu, v Liberci je vyhlášený tendr na to, kdo geoprůzkum provede. Kloz informuje také o návratnosti projektu, podle něj by se investice vrátila do pěti až deseti let. Pro Jirkov by zapojení v první fázi znamenalo vstup do projektu, který by stál 150 tisíc korun. Za ně by získalo výsledky z průzkumných vrtů, zda je jirkovská oblast vhodná pro výstavbu geotermální teplárny. Samotný průzkumný vrt ale stojí přes 150 milionů a tak je třeba sehnat dalšího strategického partnera pro průzkum. Tím by mohl být ČEZ, který si chce tento projekt vyzkoušet právě v Liberci.

15.41 - Zastupitelé měli několik dotazů, jak technických, tak obecných. Také si zavtipkovali, když slyšeli, že podobná teplárna se nyní staví například v Austrálii. Chtěli naplánovat služební cestu všech zastupitelů, aby se podívali, jak to funguje…

16.05 - Diskuze byla dlouhá, ale nijak bouřlivá. Zastupitelé jen měli další a další dotazy. Nakonec vstup města do projektu geotermální elektrárny schválili.

16.15 - Jednání pokračuje dál bez průtahů a bez diskuzí, schvalují se další body z oblasti majetku města. Zasedání je ve své polovině.

16.20 - Schvalují se prodeje bytů z majetku města jejich nájemníkům.

16.24 - Vedoucí odboru rozvoje Jiří Kordanič přednesl zastupitelům IPRM (Integrovaný plán rozvoje města) upravený podle částky, kterou město opravdu získalo z operačního programu. Politici ho schválili stejně jako dotaci na akci Kludského ulici a informativní zprávu o přijatých dotacích.

16.45 - Delší diskuze se vedla u dotací pro sportovní kluby. Lyžařský klub totiž jako jediný nedokázal rozdělit náklady na energie, které souvisí se sportem a které s komerčním provozem. Původní návrh byl, aby klub dotaci nedostal vůbec. Jak ale podotkl místostarosta Jaroslav Cingel, sportovní kluby na dotace čekají a navrhl oddělit třetinu dotace, která je určená na energii a tu případně lyžařům schválit později. Zastupitelé jeho návrh podpořili. Někteří zastupitelé také podotkli, že lyžařský klub těžko spotřebovanou energii oddělí - kdy jezdí vlek pro sportovce a kdy pro rekreanty. Podle klubu je ale komerční spotřeba energie jen necelých pět procent, což se jiným zdálo málo.

16.55 - Tajemnice Viera Avakjanová předložila zprávu o činnosti městského úřadu. Stanislav Moutelík se ptal na fungování komisí a trefil hřebíček na hlavičku. "Sociální komise nefunguje tak, jak bychom si přáli," přiznal místostarosta Cingel. Podle něj se to musí řešit. Ondřej Mikš zase upozornil na to, kolik písemností úředníci vyprodukují. "Vychází to na 200 papírů na den. Je vůbec čas ještě na další práci nebo se jenom píše a píše?" postěžoval si na přílišnou byrokracii. Spíše ale obecně, než že by kritizoval úředníky.

17.15 - Zastupitelé schválili zprávu o ročnní činnosti KVIZu a dvou svých výborů - finančního a kontrolního. Zasedání se chýlí ke konci.

17.20 - V diskuzi se Michal Batrin zeptal, co je pravdy na tom, že město bude prodávat budovu polikliniky. "Je toho plné město včetně toho, komu se to prodá a za kolik," uvedl. Podle starosty jsou to zatím všechno jenom "poplašné zprávy". "Pouze jsme si nechali udělat odhad, ale ještě ho ani nemáme. Přemýšlíme, co s poliklinikou dál a jedna z variant je i případný prodej. Ale zatím se nic neprodává, rada k tomu žádné stanovisko nezaujala," podotkl.

17.25 - Zasedání končí a s ním i náš textový přenos. Příští jednání už by mohlo být v nové zasedací místnosti, kterou město opravuje v budově úřadu.